Na temelju članka 5., stavka 2. Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima sa područja Općine Rešetari za akademsku godinu 2018./2019. („Službeni glasnik Općine Rešetari 6/18), a sukladno Odluci o broju i ukupnoj visini školarina izvanrednim studentima, za akademsku godinu 2019./2020., godinu, načelnik Općine Rešetari dana 6. 11. 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELJIVANJE ŠKOLARINA IZVANREDNIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE REŠETARI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Općina Rešetari dodjeljuje školarine izvanrednim studentima na preddiplomskom i diplomskom stručnim i sveučilišnom studiju u Republici Hrvatskoj .
Školarine izvanrednim studentima s područja općine Rešetari u akademskoj godini 2019./2020. odobravat će se u ukupnoj visini 3.000,00 kn godišnje (jednokratan iznos). Sredstva za isplatu školarina osiguravaju se u Proračunu Općine Rešetari.

Na temelju članka 11. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 6/18) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Općine Rešetari u akademskoj godini 2019./2020. godini Načelnik općine Rešetari , raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja općine Rešetari u akademskoj godini 2019./2020.

Općina Rešetari stipendira redovne studente s područja općine Rešetari na sveučilišnom i stručnom studiju, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Rešetari.
Stipendije studentima s područja općine Rešetari u akademskoj godini 2019./2020. odobravat će se u visini 400,00 kn mjesečno za studiranje u Republici Hrvatskoj. Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Proračunu Općine Rešetari. Dodatne informacije na web stranici općine. 

Natjecaj

natjecaj-skolarina

Komentari