Ovih dana na području općine Cernik u tijeku je širenje plinske mreže. Trenutni radovi odvijaju se na prostoru južno od Industrijske zone u Cerniku.

Nastavak je ovo ulaganja u ovu općinu iza koje je niz realiziranih projekata.

Podsjećamo samo na dio izvedenih radova. U proteklom periodu Općina Cernik, zajedno s Općinom Rešetari i Gradom Nova Gradiška sudjelovala je u projektu aglomeracije. U sklopu tog projekta na području mjesta Cernik i Giletinci napravljena je kanalizacija, a u Cerniku je svima omogućen i priključak za vodu. Nakon završetka navedenih radova, asfaltirana je Potočna i Đurićeva ulica, te dio ulice Svetog Roka. Uz sanaciju Potočne i Đurićeve ulice uređen je i Franjevački trg s parkiralištem ispred Župne crkve.

Obnovljena je i Školska ulica u Cerniku.

Izgrađena je pomoćna građevina i podstavljena nadstrešnica te uređen oproštajni trg na groblju u Cerniku. U Opatovcu su uređene staze do crkve.

U Cerničkoj Šagovini napravljen je poljski put i na taj način povezan cestom gornji dio mjesta s donjim dijelom. Obnovljena je i zgrada Škole u prirodi.  U potpunosti je obnovljen Dječji vrtić „Matija Gubec”,  u planu je i rekonstrukcija Društvenog doma u Cerniku.

 

Komentari