Svake godine u Hrvatskoj se obilježava Dan prava osoba sa duševnim smetnjama. Opća bolnica Nova Gradiška i Psihijatrijski odjel tom prigodom uključila se u aktivnosti obilježavanja prikazivanjem talijanskog igranog TV filma “Bilo jednom u gradu luđaka”, talijanskog redatelja Marca Turca.

Film je snimljen po životnoj priči poznatog talijanskog psihijatra Franca Basaglia i prikazuje transformaciju klasične (bolničke) psihijatrije i inauguriranje psihijatrije u zajednici tj. vanistitucionalni tretman osoba s duševnim smetnjama.

Točno prije četrdeset godina inicijativa demokratske psihijatrije čiji je Franco Basaglia glavni začetnik i protagonist u osnovi je izmijenila pojam “duševna bolest ” i “opasnost za sebe i druge ” iz psihijatrijskog liječenja. Umjesto toga uvedene su službe centara za mentalno zdravlje u lokalnoj zajednici.

Kraći uvod prije prikazivanja filma održao je će dr. Krunoslav Ravlić, voditelj psihijatrijskog odjela Opće bolnice Nova Gradiška.

-U Republici Hrvatskoj se od 2012. godine obilježava Dan prava osoba sa duševnim smetnjama. Dan 6.lipnja izabran je zato što je tadašnja hrvatska vlada (Kraljevska zemaljska vlada) 06. lipnja 1880.godine potvrdila Statut Kraljevskog Zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu (kako se tada zvala Klinika za psihijatriju Vrapče). Taj statut bi i sa stručnog i sa humanističkog aspekta i danas mogao biti aktualan. U statutu se navode pojedina rješenja koja na suvremen i svevremen način reguliraju prava duševno oboljelih osoba. Osobe sa duševnim smetnjama u svim vremenima i svim društvima imaju specifičan položaj. Zbog naravi poremećaja one nisu u mogućnosti na adekvatan način brinuti o svojim pravima i štititi svoje interese. Duševni bolesnici predstavljaju jednu od najobespravljenijih kategorija bolesnika i ujedno jednu od najobespravljenijih skupina uopće. Zbog relativno česte nemogućnosti ovih osoba da skrbe o svojim pravima niz je vladinih i nevladinih organizacija u svijetu donijelo više deklaracija, rezolucija i preporuka kako postupati sa ovom kategorijom bolesnika. Najpoznatije su Havajska i Madridska deklaracija.- pojasnio je doktor Ravlić

Film “Bilo jednom u gradu luđaka” koji su nazočni imali prilike pogledati, sniman je po istinitim događajima koji prikazuju
povijest transformacije klasične nasilne institucije psihijatrije u procesu deinstitucionalizacije psihijatrijske moći. Basaglia ispred sebe nije vidio “luđaka”, nego čovjeka koji je bolestan. Sukobio se sa stereotipom da onaj koji je duševno obolio ne zaslužuje biti tretiran kao čovjek. On polazi od činjenice da su svi ljudi jednaki, a da oni koji su bolesni zaslužuju pojačanu pažnju i skrb društva. Za njega su duševne bolnice neodgovarajuća mjesta i naziva ih skladištima u kojima je nemoguće bilo kakvo liječenje. Basaglia je bio osnivač pokreta demokratske psihijatrije. Njegov moto bio je “Sloboda liječi” i da osobi koje pati od mentalnog poremećaja ne treba krevet u jednoj takvoj totalitarnoj instituciji, kakve su duševne bolnice, nego joj treba sloboda. Zaslužan je Franco Basagliaza donošenje zakona o ukidanju duševnih bolnica, a otvaranje ustanova u sustavu vanbolničke zaštite za praćenje i pružanje pomoći osobama sa psihičkim problemima.

Mnoge ideje Franca Basaglie koje su slikovito prikazane u filmu, danas predstavljaju opće prihvaćene međunarodne standarde: liječenje uz potporu u zajednici, intenziviranje psihoterapijskog rada, ograničavanje dugotrajnih hospitalizacija, uklanjanje rešetaka po hodnicima i ograda oko bolnica,ukidanje žicom zatvorenih kreveta, humaniziranje prostora, humaniziranje odjeće bolesnika i osoblja, osiguravanje privatnosti pacijenta, prestanak “discipliniranja” pacijenta fizičkim sputavanjem (vezanjem), izolacijom ili elektrošokovima….

Komentari