Sinoć je održana 6. redovna Skupština Udruženja obrtnika Nova Gradiška u prostorijama udruženja, a i ove godine potvrđen je kvorum za redovan rad. Skupštini su u znak podrške nazočili i gradonačelnik grada Nove Gradiške Vinko Grgić, predsjednica Obrtničke komore brodsko – posavske županije Jelena Ivaniš i doživotni počasni predsjednik Milan Krpan. Dnevnim redom je obuhvaćen niz točaka potrebnih za redovan rad Skupštine te Informacija o radu i aktivnostima Udruženja obrtnika između sjednica skupštine, Rebalans financijskog plana za 2016. godinu, Prijedlog programa rada Udruženja za 2017. godinu i financijskog plana.

Predsjednik Udruženja, Tomislav Šimić, kroz Dnevni red je, zajedno s članovima Skupštine komentirao i obrazložio aktivnosti koje su imali u 2016. godini. Sve točke i izvješća su jednoglasno usvojeni. U godini iza njih, Šimić je iznimno zadovoljan realizacijom dijela planiranih aktivnosti, a koji obuhvaćaju širenje suradnje Udruženja s drugim institucijama. Dio rješavanja problema obrtnika vide u povezivanju s lokalnom upravom i samoupravom, a na čemu si intenzivno radili u 2016. godini. Podsjetimo kako su obrtnici održali niz sastanaka s Gradonačelnikom Grgićem te otvorili suradnju s načelnicima općina Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje. Kreće se i s pitanjima i predlozima saborskim zastupnicima s našeg područja čiji će jedan od zadataka biti zastupati interese obrtnika. Situacija nije blistava zbog iseljavanja stanovništva, slabe kupovne moći građana, ali i nelojalne konkurencije. Ipak obrtnici kreću u borbu na svim područjima. Neprijavljenim obrtnicima organizirat će edukacije kako da legaliziraju svoj posao, ali će pomoći time i svim građanima koji imaju dobru poslovnu ideju za koji ne znaju kako da je realiziraju. Za mlađe generacije već su s načelnicima okolnih općina dogovorili stipendiranje onih zvanja koja su potrebnija na tržištu rada, a sve to uskladili su i s ravnateljem Industrijsko – obrtničke škole Nova Gradiška, prof. Mijom Matoševićem, gdje se školuje obrtnički kadar.

Zadaci Udruženja jesu da na svom području: promiče obrt i obrtništvo; daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta; usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave; omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova; obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti; organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela; raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore; obavlja i druge zadatke i poslove utvrđene Statutom i općim aktima. Udruženje je poslovalo pozitivno prema svim važećim propisima. Načelno, članovi Udruženja postigli su i više nego dovoljno od svojih zadataka u svega godinu dana. Šimić je opravdano zadovoljan, a ima bezrezervnu podršku članova. Svoje aktivnosti nastavljaju već u siječnju slijedeće godine za kad je najavljen novi radni sastanak članova i načelnika.