Liga je humanitarna udruga čija je osnovna zadaća zdravstveno prosvjećivanje građana sa svrhom sprečavanja i ranog otkrivana raka. Pomaže izobrazbu stručnih kadrova i pomaže zdravstveno istraživački rad u borbi protiv raka, organizira sistematske preglede za rano otkrivanje raka i bolesti koje do njega mogu dovesti. Pruža stručnu pomoć oboljelima od raka. Organizira humanitarne akcije za pomoć oboljelima i kupnju novih aparata za dijagnostiku raka i drugih bolesti. U našem Gradu ova Udruga djeluje od 1968. godine, a osnivač je dr. med. Zorislav Slović. spec. radiolog čije ime Liga danas nosi.

Prema riječima predsjednice Lige, Terezije Grgić, Liga iza sebe ima vrlo uspješnu godinu. Tijekom cijele godine provodili su niz aktivnosti iz djelokruga rada Udruge, a posebno su ponosni na tradicionalne programe kao što su obilježavanje Svjetskog dana bolesnika, Dana narcisa, Dani jabuka. Već dugi niz godina surađuju s drugim novogradiškim Udrugama, a pozivaju i ostale da im se pridruže u aktivnostima. Terezija Grgić preko dva desetljeća vodi Ligu i mišljenja je kako bez obzira na tešku financijsku situaciju, rad Udruge može ocjeniti kao uspješan. Preko 60 članova sudjeluje u radu Udruge i opravdano mogu biti ponosni na postignute rezultate.

no images were found

Komentari
Prethodni članakPoznati dobitnici županijskih priznanja za 2015. godinu
Sljedeći članakU novogradiškom CZSS uskoro moguća obiteljska medijacija