U ponedjeljak, 22. svibnja 2023. održana je 16., redovita sjednica Županijske skupštine kojom je predsjedavao Pero Ćosić. Nakon usvajanja Dnevnog reda današnje i Zapisnika o radu prošle sjednice, prešlo se na prvu točku – Aktualni sat pod kojom su vijećnici postavljali pitanja vezana uz rad i aktivnosti Brodsko-posavske županije. Na aktualnom satu postavljena su pitanja vezana uz sistematizaciju radnih mjesta i usklađivanju plaća zaposlenika Brodsko-posavske županije, mogućnostima intervencije Županije pri dugim listama čekanja na preglede u bolnicama, nepravilnosti rada Doma zdravlja u NG i izboru za ravnatelja (Bašić), sanaciji mosta preko unilateralnog kanala Biđ, uspostavi vodovodne mereže u mjestu Divoševci, informiranju poljoprivrednika od strane Županije vezano uz natječaj za zakup poljprivrednog zemljišta (Klaić), usklađivanju koeficijenata i povećanju plaća zaposlenika Županije s obzirom na inflaciju i povećanje životnih troškova, dokle se se stiglo pri realizaciji izgradnje Doma za starije i nemoćne, te koja je osnova za isplate nagrada za uspješnost na polu (Marijić).

Na pitanja vijećnika odgovarali su župan, zamjenik župana kao i rsorni pročelnici, dok će na neka pitanja vijećnicima biti odgovoreno pismenim putem.

U nastavku sjednice, nakon rasprave,  usvojene su i slijedeće točke:

2.Prijedlog Odluke o prijenosu poslova na Ministarstvo financija, Poreznu upravu

3. a) Izvješće o izvršenju Plana rada Centra za razvoj Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

b) Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

c) Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

d) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2022. godini Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

4. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ d.o.o. za 2022. godinu

5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2022. godini:

a) Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

b)Opće bolnice Nova Gradiška

c)Doma zdravlja Slavonski Brod

d)Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška

e)Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

f)Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

g)Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod

6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa – Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije za 2022. godinu

7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne Slavonski Brod za 2022. godinu

8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2022. godini:

a) Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod

b) Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje

c) Zajednice sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

d) Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

e) Hrvatskog instituta za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod

9. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

10. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalističkog usavršavanja Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

12. Izvješće o stipendiranju studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja – smjer doktor medicine za razdoblje 2019. – 2023. godine

13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Brodsko- posavske županije u 2022. godini

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Tehničke škole Slavonski Brod za zaključivanje ugovora  o javnoj nabavi

 

Komentari
Prethodni članakU Novoj gradiški teško ozlijeđen biciklist
Sljedeći članakPolicija: Čuvajte se računalnih prijevara