U Velikoj vijećnici Županijske uprave u ponedjeljak je održana Sjednica županijske skupštine na kojoj je najvažnija točka usvajanje Proračuna za 2023. godinu. Sjednica, kojom je predsjedavao Pero Ćosić, dipl.ing. započela je uobičajenim usvajanjem Dnevnog reda i Zapisnika o radu prošle Sjednice.
U 10 sati započela je prva točka Dnevnog reda – Aktualni sat pod kojom su vijećnici postavljali pitanja županu i njegovim suradnicima iz djelokruga rada Županijske uprave. Tako su, od strane vijećnika, (Vidaković) upućena pitanja o usuglašavanju financiranja školske prehrane, koju Županija već provodi u školama kojma je osnivač s nedavnom Odlikom Vlade RH koja ide u tom smjeru i s obzirom na činjenicu koliko škola ima predviđene blagovaonice. Bilo je upita (Matasović) kako riješiti problem linijskog prijevoza za studente koji ne ostvaruju pogodnost prijevoza željeznicom, na što je župan Marušić odgovorio da će i taj problem biti riješen izradom mreže prijevoza. Hoće li u idućoj godini biti riješeno piranje autobusnog ugibališta u Klakaru paralelno sa sanacijom ceste na tom području uputio je vijećnik Klaić. Vijećnika Odobašića zanimalo je što čini Savjet za socijalnu skrb i njihovo djelovanje u smjeru poboljšanja usluga u ovom području kao i to, da li se planira izrada projektne dokumentacije za županijsku cestu u Gornjoj Vrbi.
Kada će biti raspisan natječaj za pročelnike Županije uprave i postoji li mogućnost daljnje organizacije i prilagodbe linijskog prijevoza za osobe s invaliditetom zanimalo je vijećnika Bašića. Vijećnik Marijić postavio je pitanje da li su osigurana financijska sredstva za Dom za starije i nemoćne s obzirom na to da je za isti u svibnju izdana građevinska dozvole, kao i to da s obzirom na trenutne okolnosti Okučani ostaju bez ljekarne. Vijećnica Ribarić, na kraju Aktualnog sata, postavila je pitanje da li Županija raspolaže s smještajnim kapacitetima ,odnosno, prostorima za rad udruga i pojedinih osoba s invaliditetom. Na neka pitanja, vijećnicima su odgovarali župan dr.sc. Danijel Marušić i resorni pročelnici, a na neka će odgovore dobiti pismenima putem.
Usvojen Proračun “težak” 174,070,304.77. eura
Nakon uvodničarske točke, Aktualnog sata, vijećnici su usvojili Plan rada Županijske skupštine za 2023. godinu što je bila druga točka današnjeg Dnevnog reda.
Treća točka današnje rasprave bio je prijedlog Odluke o Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koja se sastojala i od prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu te prijedloga Plana korištenja sredstva ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.
Kreiranje Proračuna “teškog” 174,070,304.77. eura ukratko je pojasnila resorna, privremena pročelnica za proračun i financije Božana Grgić koja je istaknula kako su svi prihodi i primitci planirani u skladu s raspoloživim pokazateljima makro-ekonomske politike te procjenama kretanja i značajnim porastom poreza u 2023. godini. Kazala je kako se najveći dio prihoda odnosi na prihode poslovanja u iznosu od čak 99, 43 % ili 168.481.682,00 eura. U planiranim sredstvima, kazala je Grgić, moramo naglasiti i značaj decentraliziranih funkcija, koji se odnose na osnovno školstvo u iznosu od 3.405.86,00 eura, srednje školstvo- 2. 078.472,00 eura, za socijalnu skrb 910,586,00 eura te zdravstvo 2.223.000 eura. Na osnovu razlike fiskalnog izravnanja, od strane istog u 2023. godini ostvarit ćemo 21.159.220,00 kuna. Najveći proračunski rashodi planirani su u području UO za obrazovanje,šport i kulturu u iznosu od 59 milijuna te UO z a zdravstvo i socijalnu skrb i hrvatske branitelje u iznosu 1,843.650,00 eura.
Izvor: Brodsko posavska županija
Komentari
Prethodni članakDrežnik: Održan Božićni koncert “Svim na zemlji, mir, veselje”
Sljedeći članakU Gradskoj knjižnici predstavljena zbirka pjesama Blažene Matijašević