Tvrtka Odlagalište d.o.o. završava poslovnu 2020. godinu, koja je bila uspješna upogledu gospodarenja s otpadom. U gospodarenje otpadom na području Grada Nove Gradiške ulažu se ogromni napori i financijska sredstva, kako bismo imali čišći, ljepši i zeleniji grad. Stoga je Grad Nova Gradiška putem sufinanciranja Europske unije iz Kohezijskog fonda izgradila reciklažno dvorište na lokaciji Šagulje-Ivik. Reciklažno dvorište je namijenjeno za zbrinjavanje reciklabilnog komunalnog otpada nastalog u kućanstvu, s ciljem smanjenja ukupne količine otpada koji završava na odlagalištu. Isto tako Grad Nova Gradiška je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio spremnike od 1100 litara za papir, plastiku i staklo koji su dodijeljeni gospodarskim subjektima, višestambenim zgradama te različitim udrugama i institucijama na području Grada. U sljedećoj godini se očekuje isporuka kanti od 120 litara za papir i plastiku koje će također biti dodijeljene svim kućanstvima.

Kako bismo kvalitetno obavljali poslove gospodarenja otpadom u smislu prikupljanja otpada, tvrtka Odlagalište d.o.o. je putem financijskog leasinga, nabavila novo komunalno vozilo (podizač). Radi se o vozilu ukupne nosivosti 11 tona. Vozilo će služiti i za odvoz reciklabilnog komunalnog otpada iz reciklažnih dvorišta Grada Nove Gradiške, općine Rešetari te općine Cernik do novog oporabitelja, odnosno dalje na preradu. Početkom 2021. godine tvrtka Odlagalište d.o.o. kupuje dva specijalizirana vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Tvrtka je prijavila projektni prijedlog prema EU fondovima „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike“ Projektni prijedlog je dobilo zeleno svjetlo Povjerenstva za odabir projekata Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupan iznos financiranja je 1.642.800,00 kn. Bespovratna sredstva su u iznosu od 1.396.380,00 kn. Radi se o klasičnom komunalnom vozilu kapaciteta 16 m³, te manjem komunalnom vozilu kapaciteta 7,5 m³.

Također su Grad Nova Gradiška i tvrtka Odlagalište d.o.o. prijavili projektne prijedloge prema EU fondovima za izgradnju građevina za gospodarenje otpadom. Radi se o izgradnji sortirnice gdje su financijski omjeri 80 % EU, te 20% Grad Nova Gradiška kao nositelj projekta, te općine Rešetari, Staro Petrovo Selo, Cernik, Dragalić, Gornji Bogićevci i Stara Gradiška. Tvrtka Odlagalište d.o.o. je prijavila projektni prijedlog za izgradnju Kompostane. Financijski omjer je 50% EU, 50% vlastita sredstva.

Iako je Grad Nova Gradiška završio projekt izobrazno-informativnih aktivnosti pod nazivom „I naš grad razvrstava otpad“ preko kojeg je bilo organizirano 3 javne tribine, 16 radionica, podijeljeno 24.000 letaka, 12.000 brošura, održano 8 radio emisija, izrađena 4 video spota, nažalost nismo promijenili loše navike i svijest kod građana da gospodare s otpadom na zakonit i ekološko prihvatljiv način. Svakodnevno gledamo ružne slike razbacanog otpada oko zelenih otoka. Svakodnevno komunalni radnici čiste prostor oko zelenih otoka. Nadamo se da ćemo svi zajedno prepoznati uloženi trud i početi mijenjati lošenavike kako bismo zaista imali čišći, zeleniji i ljepši Grad Novu Gradišku. Svakako vrijedi navesti i odličnu suradnju s Gradom Nova Gradiška.

Svim korisnicima javne usluge prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, želimo BLAGOSLOVLJEN I SRETAN BOŽIĆ TE USPJEŠNU I SRETNU NOVU 2021. GODINU!

Komentari
Prethodni članak70 novih pozitivnih osoba u Brodsko posavskoj županiji, jedna osoba preminula
Sljedeći članakOŠ Ljudevita Gaja NG: Kad se mala srca slože, sve se može!