Obavještavamo korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada da bez naknade mogu odložiti razne vrste otpada koji nastaje u kućanstvu u reciklažnim dvorištima Šagulje-Ivik i Rešetari (otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, električni aparati, građevni otpad…).

Apeliramo na korisnike da ne bacaju otpad u prirodu i kraj zelenih otoka, jer svrha reciklažnih dvorišta jest preuzimanje otpada koji se ne može i ne smije odlagati u kantu za miješani komunalni otpad.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Šagulje-Ivik je radnim danom od 08:00-17:00h i subotom 08:00- 12:00.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Rešetari je ponedjeljak-srijeda-petak 07:00-15:00h, utorkom i  četvrtkom 13:00-20:00h, prva i treća subota u mjesecu od 07:00-11:00h.

Komentari
Prethodni članakBez korone od početka epidemije – što to znaju u slavonskom selu, a ne znaju u ostatku Hrvatske
Sljedeći članakUčenici Domagoj, Edi, Ella i Mihael državni su prvaci iz vjeronauka