U Novoj Gradiški jučer je održano predstavljanje ESIF zajmova, kredita namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Inicijator ove prezentacije bio je grad Nova Gradiška, na čelu s gradonačelnikom Vinkom Grgićem.

Predavanje pred oko 20-ak okupljenih poduzetnika održali su Darko Liović i Goran Becker, nekadašnji članovi uprave HAMAG-BICRO, a danas vlasnici konzultantske tvrtke.

Na početku prezentacije gradonačelnik Grgić je naveo olakšice i aktivnosti usmjerene prema poduzetnicima, koje će predložiti na jednoj od sjednica Gradskog vijeća. Riječ je o ugostiteljima i povećanju PDV-a u ugostiteljstvu, odnosno, smanjenju poreza na potrošnju s 3% na 1,5%. Također, pomoći će se i proizvođačima, smanjenjem cijene komunalnih doprinosa, na 8kn po kubiku za komunalni doprinos. U suradnji s Virtualnim ženskim poduzetničkim centrom održat će se 12 poduzetničkih radionica od ožujka do prosinca ove godine (više informacija bit će dostupno na internetu). A jedna od najvažnijih aktivnosti usmjerenih prema gospodarstvu je pomoć i sufinanciranje projektne dokumentacije, izrada poslovnih planova i obrazaca poduzetnicima s područja grada, za prijavu na na natječaje HAMAG-a, odnosno, dobivanje ESIF kredita. Riječ je o kreditima, čiju bi glavnicu plaćali obrtnici, a grad Nova Gradiška sufinancirao bi kamate u cijelosti.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) pokrenula je programe ESIF zajmova namjenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pojednostavljeno, ti zajmovi  predstavljaju kredite subvencionirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovi programi u skladu su s politikom EU-a koja teži distribuciji novčane pomoći za razvoj MSP putem ovakvih vrsta pozajmica, a tek u manjoj mjeri putem bespovratnih sredstava.

1. Mikro zajmovi

U sklopu programa “mikro zajmovi” moguće je ostvariti zajam u maksimalnom iznosu od 25.000 EUR-a dok je minimalni iznos zajma 1.000 EUR-a.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici (uključujući i novoosnovane poslovne subjekte koji su osnovani nakon prijave Zahtjeva za zajam):

* trgovačka društva
* obrti
* fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
* ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

Dva su osnovna tipa mikro zajmova, koji se na osnovu poslovnog plana odobravaju poduzetncima  – mikro investicijski zajmovi i mikro zajmovi za obrtna sredstva.

A) Mikro investicijski zajmovi koriste se za ulaganja u:

I. Osnovna sredstva

– Materijalna imovina – osnivačka ulaganja, zemljište i građevinski objekti, oprema i uređaji

– Nematerijalna imovina – razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

II. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Kamatna stopa za mikro investicijske zajmove iznosi 0,5% – 1,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi mjesto ulaganja (pogledaj tablicu na kraju).

Rok otplate od 1 do 5 godina, uz poček od 12 mjeseci.

B) Mikro zajmovi za obrtna sredstva koriste se za financiranje:

– pripreme proizvodnje

– sirovina i materijala

– ostalih proizvodnih troškova

– troškova zaposlenih

– novog zapošljavanja

– zakupa poslovnog prostora

– režijskih troškova,

– općih troškova

Kamatna stopa je u rasponu 1,5% – 3,5% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave koja je mjesto ulaganja (vidi tablicu na kraju).

Rok otplate do 3 godine uz poček od 6 mjeseci.

2. Mali zajmovi

Kroz program “malih zajmova” moguće je ostvariti kredite u rasponu od 25.000 EUR-a do 50.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (uključujući i novoosnovane poslovne subjekte koji su osnovani nakon prijave Zahtjeva za zajam):

* trgovačka društva
* obrti
* fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja
* ustanove i drugi slični gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

Prihvatljiva ulaganja:

I. Osnovna sredstva

– Materijalna imovina – osnivačka ulaganja, zemljište i građevinski objekti, oprema i uređaji

– Nematerijalna imovina – razvoj proizvoda ili usluga, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize

II. Trajna obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Kamatne stope se utvrđuju prema mjestu ulaganja odnosno indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave (vidi tablicu na kraju), a kreću se u rasponu od 0,5% do 1,5%.

Rok otplate od 1 do 10 godina sa počekom od 12 mjeseci.

 

Opći uvjeti za dobivanje zajma

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti:

– registrirani i obavljati djelatnost za koju je dan zajam (ili, u slučaju novog osnivanja, do potpisivanja Ugovora o zajmu moraju biti registrirani kao subjekt malog gospodarstva)

– u privatnom vlasništvu više od 50%,

te imati:

– žiro-račun koji nije bio neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci

– podmirene obveze prema državi (ili dogovoreno reprogramiranje obveza s državom sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom).

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati, no do trenutka potpisivanja Ugovora o zajmu moraju postati registrirani subjekt malog gospodarstva.

Zajmovi nisu namijenjeni za:

* financiranje PDV-a;

* refinanciranje postojećih obveza

* investicije koje služe u osobne svrhe

* izgradnju ili kupnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

* kupnju vlasničkih udjela u drugim subjektima

* prodajne i servisne auto salone

* taxi službe i rent-a car

* vozila za cestovni prijevoz tereta

* trgovačke djelatnosti

* poljoprivredne i ribarske djelatnosti

* djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja

* djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja

* djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću

* djelatnosti nezakonitih i ograničenih sektora (duhan, oružje i streljiva, destilirana pića, kazina, nuklearna energija)

Rok korištenja zajmova je 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o zajmu. Rok korištenja kod mikro zajmova za obrtna sredstva iznosi 3 mjeseca.

Sredstva osiguranja su zadužnice gospodarskog subjekta (uz vlasnika kao jamca). Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja te zasnovati založno pravo na dugotrajnoj imovini financiranoj zajmom.

Kamatne stope prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave

Indeks razvijenosti

Mikro investicijski zajmovi

Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Mali zajmovi

III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

1,5%

3,5%

1,5%

II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

1,0%

2,5%

1,0%

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave – županija

0,5%

1,5%

0,5%

Prijave se zaprimaju od 03.listopada 2016. godine.

no images were found