U novogradiškoj bolnici ovih dana studenti pete godine Medicinskog fakulteta iz Osijeka obavljaju nastavnu, stručnu praksu. Prilika je to za dobivanje novih saznanja i konkretnih spoznaja o ovom pozivu, a jučer je mlade buduće liječnike primio ravnatelj bolnice dr. Josip Kolodziej.

Opća bolnica Nova Gradiška u posljednjih 15 godina referirana je kao Nastavna baza Medicinskog fakulteta i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sukladno tome novogradiška bolnica ima kontinuiranu suradnju s osječkim Medicinskom fakultetom:

– Zadnjih desetak godina suradnja se očituje dolaskom studenata pete godine medicine za kolegij kirurgija i neurokirurgija na nastavnu praksu.

U principu, to bude jedna ili dvije grupe po osam studenata koji kod nas borave internatskim tipom. Naime, troškove smještaja snosi Grad Nova Gradiška, a ostale nadležnosti studenti ostvaruju u bolnici. Cilj njihova dolaska je da pojačaju praktičnu nastavu iz kirurgije i neurokirurgije u našoj ustanovi. Kako je naša bolnica certificirana kao nastavna baza mi uistinu možemo s kadrovima, opremom i prostorom pružiti studentima sve one nadstandarde koje oni na redovnoj nastavi ne dobivaju.

Naravno da su studenti ovo prepoznali i odmah na početku školske godine veliki je interes za dolazak u Novu Gradišku. Ja kao sveučilišni profesor uzimam za pravo izabrati skupinu, jednu ili dvije grupe po osam studenata koji pokazuju najveći interes i najbolji su po ocjenama da dođu u našu bolnicu.

Naše kolege na Odjelu kirurgije su im mentori, imamo visoke standarde, jedan student, jedan mentor. Za vrijeme boravka u našoj bolnici oni naprave jako puno kirurških zahvata odnosno manipulacija koje ne mogu postići na redovnoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Studenti su uključeni u svakodnevni rad bolnice kao civilizacijske tvorevine koja funkcionira 24 sata dnevno. Ono što sam posebno htio naglasiti, činjenica je da ovime možemo kod studenata zadovoljiti svojevrsnu „žeđ” za znanjem.

Oni ovim mogu upoznati sam proces dijagnostike, liječenja, a kasnije i rehabilitacije bolesnika.

To im naša bolnica može dati jer ima zaokružene cikluse, od dijagnostičkih kabineta, ambulanti, terapeutskog dijela, u ovom slučaju Odjela za kirurgiju, operacijske sale, intenzivne njege i nakon toga završno s rehabilitacijskom kabinetom.

Oni rade i prijepodne i poslijepodne jer žele maksimalno iskoristiti svojih osam sati. Koji je interes bolnice u svemu tome?!

Poznato vam je da je liječnički poziv deficitarno zanimanje i da je završenim liječnicima u većini slučajeva interes da rade u većim centrima ili mjestu stanovanja. Ovim nadstandardom koji im naša bolnica može dati u nastavi na neki način ih privlačimo k sebi.

To se u dosadašnjoj praksi pokazalo dobrim, jer imamo jedan broj studenata koji su kod nas pisali diplomske radove, dobili kod nas specijalizacije i zasnovali radni odnos. Postoji obostrani interes bolnice s jedne strane, fakulteta s druge, i nas koji vodimo Nastavnu bazu da budemo veza između ustanove, rada, struke, fakulteta i nastave.

Moja funkcija kao nastavnika, sveučilišnog profesora, djelatnika bolnice i odjelnog liječnika je da napravim kvalitetnu vezu i da to funkcionira. Želim zahvaliti našem gradonačelniku Vinku Grgiću jer nam je maksimalno izašao u susret za smještaj studenata, s druge strane ravnatelju Opće bolnice Nova Gradiška dr. Josipu Kolodzieju te svim kolegama s kirurgije na čelu s dr. Vedranom Gajskim koji se maksimalno zalažu da se studenti osjećaju ugodno i dobro.

Uistinu je lijepo vidjeti kada naši kolege operiraju, a studenti iz Osijeka asistiraju kod operacija – kaže doc. dr. sc. Zoran Jukić, voditelj Nastavne baze Medicinskog fakulteta u Osijeku.

 

Ravnatelj Kolodziej: Želimo zainteresirati mlade ljude za rad u našoj bolnici

Studente je primio ravnatelj novogradiške bolnice dr. Josip Kolodziej:

– Studenti praksu obavljaju prvenstveno iz opće kirurgije, ali i ostalih kirurških grana. Moram istaknuti da je ovo vrlo značajno za status naše bolnice budući da rijetko koja bolnica našeg ranga je Nastavna baza Medicinskog fakulteta. Većina nastavnih baza su samo nominalno bez značajnije prakse, za razliku od naše bolnice u kojoj imamo praktičnu nastavu za više medicinske sestre i liječnike. Studenti su izuzetno zadovoljni obavljenom praksom, rade u manjim grupama što im u većim centrima nije omogućeno. Cilj svega toga je da se mladi ljudi zainteresiraju za rad u našoj bolnici. Već sada imamo jednu specijalizanticu patologije koja je bila jedna od tih studenata, također ove godine imamo dvoje zainteresiranih za specijalizacije u našoj bolnici.

Kao i prošle godine planiram pozvati studente šeste godine medicine s našeg područja, prezentirati im rad naše ustanove i ponuditi im specijalizacije u našoj bolnici. Tako je bilo i prošle godine, od pet pozvanih studenata, troje ih se odlučilo za rad u našoj bolnici.

S početkom godine vratilo nam se od 25, pet ljudi sa specijalizacije. Tijekom godine vratit će ih se još, jedan gastroenterolog, ortoped, mikrobiolog, ginekolog. Ponudit će se nove pretrage i dijagnostičke metode. Što se tiče liječnika zaista se ne možemo potužiti, trenutno ih imamo 75 – kaže dr. Josip Kolodziej, ravnatelj novogradiške bolnice.

 

A što kažu studenti:

Novogradiščanka Lucija Brdar studentica je pete godine Medicinskog fakulteta u Osijeku:

– Iskustva su više nego dobra, odlična. Prošli smo dosta toga na Odjelu za kirurgiju, imali fakultativne aktivnosti, izlete i u svakom slučaju korisno smo zaokružili ovaj proces obrazovanja. Malo smo se odmaknuli od knjiga i vidjeli kako to sve funkcionira u praksi. Doživjeli smo nešto što u sklopu samih vježbi na fakultetu nismo imali priliku – kaže.

 

Komentari