Upravni odjel za gospodarstvo Brodsko-posavske županije u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Podružnica Slavonski Brod osigurao je sredstva za kreditiranje poduzetnika i obrtnika kroz novi Program kreditiranja “PBZ – Poduzetnik BPŽ 2016.”. Kreditnim se sredstvima financiraju kvalitetni programi poduzetnika koji se bave proizvodnim i uslužnim djelatnostima, koji ulažu u nove tehnologije, zadržavaju broj radnih mjesta ili otvaraju nova radna mjesta. 

Krediti su namijenjeni financiranju novih investicija (poslovni objekti, oprema i obrtna sredstva do 30 % iznosa kredita) te financiranju trajnih obrtnih sredstava (sirovina, repromaterijal, poluproizvodi, troškovi radne snage, režijski troškovi). Minimalni iznos kredita je 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalni iznos kredita je 200.000 EUR (za nove investicije) odnosno 100.000 EUR (za trajna obrtna sredstva) uz rok otplate od 3-7 godina (za nove investicije) odnosno od 1,5-3 godine (za trajna obrtna sredstva). Kamatna stopa iznosi 5,35 % + tromjesečni EURIBOR, ali uz subvenciju Brodsko-posavske županije od 2,1 % kamata za korisnika kredita iznosi 3,25 % + tromjesečni EURIBOR. Detaljnije informacije o ovom kreditnom programu mogu se pronaći u tekstu Javnog poziva te pripadajućim prilozima ispod ovog članka.

PBZ Poduzetnik BPŽ 2016. – Javni poziv

PBZ Poduzetnik BPŽ 2016. – Obrazac zahtjeva za kredit

PBZ Poduzetnik BPŽ 2016. – Popis potrebne dokumentacije za kredit

PBZ Poduzetnik BPŽ 2016. – Preporučeni sadržaj poslovnog plana i investicijske studije

PBZ Poduzetnik BPŽ 2016. – Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izvor: BPZ

Komentari