Nakon što je jučer zapadao prvi snijeg u 2021. godini, spremno ga je dočekala Zimska služba Grada Nova Gradiška. 

-“Znali smo da će biti snijega, u skladu s tim smo se i pripremili. Nije bilo velikih padalina, naše ekipe s čišćenjem su krenule u večernjim  satima i do jutra su očistili i rasule sol.” -rekao je direktor Eko-konga Vlado Ivković.

Za ovu sezonu pripremljeno je 50 tona soli, a kako se količina soli ovisno o potrebama smanjuje, tako služba vodi brigu o dovoljnim količinama. Naime, kad stanje padne na 20 tona soli, služba odmah dopremi nove količine.

Voditelj zimske službe Ivica Del-Vechio potvrdio je da imaju dovoljan broj ljudi u službi, ali i raspoložive mehanizacije: kamion s rasipačem soli i plugom, 3 kombinirke s plugom, 3 mala vozila i 2 vozila s rasipačem soli.

U slučaju velikih količina snijega, čišćenje cesta i javnih površina odvija se prema prioritetima. Ceste u užem dijelu Grada pripadaju u ceste prvog prioriteta, a posebno se vodi briga o prilazima autobusnom i željezničkom kolodvoru, Domu zdravlja, Gradskoj bolnici, Policijskoj postaji, DP Elektra, Plin projektu, vatrogasnoj službi, te institucijama važnima za osnovno funkcioniranja Grada i realizaciju potreba građana.

Ceste drugog prioriteta su ceste u širem dijelu grada s asfaltnim zastorom i većom frekvencijom. Intervenira se kada je na kolniku više od 10 cm snijega, a služba će omogućiti cjelovitu funkciju tih cesta u okviru 10 sati od prestanka padalina. Također postoje i ceste trećeg prioriteta, a riječ je o gradskim i prigradskim cestama manjeg značenja i intenziteta, kao i sporedne ceste.

Komentari