Sustav za navodnjavanje Orubica” kapitalani je projek Brodsko- posavske županije za razvoj poljoprivrede i visoko dohodovnih kultura iz Mjere M04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1 – Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja, piše na službenim stranicama Brodsko posavske županije

Projekt je vrijedan je 45.283.895 kuna a njegovi učinci rasprostirat će se na ukupno 326 hektara, na području Općine Davor te će ovom području ponuditi dodatan napredak u razvoju poljoprivrede, navodnjavajući plodna slavonska polja vodom iz rijeke Save. Prvi je to kapitalni sustav navodnjavanja u Brodsko-posavskoj županiji, ujedno i najveći pojedinačni projekt u Brodsko-posavskoj županiji koji se gradi sredstvima EU fondova.

Odluku o prihvatljivosti ovog projekta koji je napisala CTR- Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o i u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu Brodsko-posavske županije.

Strategija Brodsko-posavske županije, između ostalih, orijentirana je na dodatan razvoj poljoprivrede i ruralnih područja i upravo u tom pravcu ide i ova Odluka.

Tim povodom, danas je u vijećnici Općine Davor, župan Danijel Marušić u ime Brodsko-posavske županije s genaralnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem potpisao ugovore:

-o građenju s odabranim izvođačima – zajednicom gospodarskih subjekata s tvrtkom Vodotehnika d.d. Zagreb i Brana d.o.o. Virovitica na iznos 24.811.038,35 kn s PDV-om i rokom izvršenja ugovora 36 mjeseci od potpisa, odnosno srpanj 2021. godine;
-za projektantski nadzor na iznos 153.125,00 kn s PDV-om s Institutom IGH d.d. iz Zagreba
-za koordinatora II Zaštite na radu na iznos 64.350,00 kn s PDV-om s tvrtkom Sedra consulting d.o.o. iz Zagreba.

Valja istaći da je današnje potpisivanje ugovora nastavak radnji propisanih u već potpisanomUgovoru Brodsko-posavske županije sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 11. svibnja 2015. godine kojim je iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. – mjera 4.3.1. Brodsko-posavskoj županiji kao investitoru odobren iznos potpore prihvatljivih troškova investicije u iznosu 45.283.895,00 kn s PDV-om.

  

Komentari