Nastavno na Odluku o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojom se uređuje financiranje projekta Izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta na području Općine Rešetari iz sredstava Kohezijskog fonda (KF), a sukladno propisanoj proceduri Fond u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOE) u ulozi Posredničkog tijela razine 1 (PT1) pozvalo Korisnika Ugovora Općinu Rešetari na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 4.111.669,93 kn za projekt Izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta na području općine Rešetari.

Načelnik općine Zlatko Aga pristupio je potpisivanju istoga, te je potpisom svih tijela i korisnika započela faza pripreme i izgradnje reciklažnog dvorišta općine Rešetari koje će do siječnja 2020. godine biti pušteno u rad i korištenje.

 

Komentari