Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je izmjene Mjere Skraćivanje radnog vremena, koje će trajati cijelu 2021. godinu.

Glavni kriterij za dobivanje sredstava: poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika i očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10% do maksimalnih 90%

Najvažnije izmjene su:

Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 90% ukupne mjesečne satnice. Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 3.600 kn

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 10 i više radnika.
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati.

Razlozi za skraćivanje radnog vremena

Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine i jednim od sljedećih razloga:

-pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
-nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
-nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
-nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga. Ovi poslodavci ne moraju učitavati dokumentaciju za dokaz pada prihoda (PDV obrasci, tablica usporedbe prihoda/primitaka), ali moraju dokumentaciju za dokaz pada poslovnih aktivnosti tj. razloge koji su navedeni iznad.

Zahtjevi se primaju od 15. siječnja do 30. studenog 2021.
Podnošenje zahtjeva je u tekućem mjesecu za naredni mjesec.

Jednom predani zahtjev vrijedi do kraja mjere, do prosinca 2021. godine, a ovisno o datumu zaprimanja vrijediti će u razdoblju:
ako je zaprimljen do 31. siječnja vrijedi za potporu od siječnja do prosinca 2021.
ako je zaprimljen do 28. veljače vrijedi za potporu od ožujka do prosinca 2021.
zaprimljen u tekućem mjesecu nakon veljače 2021. vrijedi od sljedećeg mjeseca do prosinca 2021.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti raskid ugovora (za buduće razdoblje) i prestati koristiti mjeru Skraćivanje radnog vremena po ovim uputama.

Zahtjev se automatski produžuje na sljedeći mjesec u smislu da ne trebate predavati novi zahtjev, ali postoje mjesečne obveze koje morate ispuniti svaki mjesec.

Evidencija radnog vremena

Obvezno je slanje mjesečne evidencije radnog vremena za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Mjesečnu evidenciju radnog vremena predajete putem gumba EVIDENCIJA RV/MJESEC.

Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali evidenciju radog vremena.
Obvezna je nadopuna zahtjeva s podacima o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti u mjesecu za koji koristite potporu.

Dopuna se šalje u mjesecu koji slijedi mjesec u kojemu koristite potporu, putem gumba DOPUNA ZAHTJEVA – za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Primjer: zahtjev predan u veljači 2021. za potporu u ožujku 2021., morate nadopuniti podacima o prihodu ostvarenom u ožujku 2021. (i usporednom razdoblju 2019. odnosno 2020. ako poslujete kraće od 1. godine) tijekom travnja 2021. Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali podatke o prihodu.

Autor: edukacije.hr

Foto:ilustracija

Komentari
Prethodni članakJeziv detalj koji puno otkriva: Je li ovo razlog zbog kojeg su tražili da im vrate dijete da bi je potom ubili?!
Sljedeći članakOgraničavanje uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar metalaksil-M na tržištu Republike Hrvatske