19. prosinca 2018. godine održana je  svečana dodjela nacionalne nagrade „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” u Hotelu Esplanade u Zagrebu na kojoj je KUD-u Drežnik (općina Rešetari) uručeno priznanje za posebnost u očuvanju tradicije u kategoriji „Ruralno turističke manifestacije” OBIČAJI MJESTA DREŽNIK, KUD DREŽNIK.

Nakon dva dokumentarna filmska zapisa koja su snimljena tijekom 2017. i 2018. godine za potrebe HRT-a i arhivske građe na području sela Drežnik, gdje je uz mještane posebni doprinos dalo Kulturno umjetničko društvo Drežnik, te su filmovi u nekoliko navrata emitirani na maloj televiziji, kao i niza nastupa, te gajenja kulturne baštine povijesti sela i šireg kraja Slavonije.

Ocjenjivački sud Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj nakon višemjesečnog obilaska terena i rada te praćenja aktivnosti i angažmana kako KUD-a Drežnik tako i cijelog sela Drežnik donijelo je ovo posebno priznanje za njihov trud i rad.

Na dodjeli nagrade bili su članovi KUD-a Drežnik, Općine Rešetari i župan Brodsko-posavske županije uz Turističku zajednicu Brodsko-posavske županije. Ova nagrada došla je u prave ruke te je poticaj za daljnji rad cijelom selu i KUD-u Drežnik.

Osim Drežnika, još jedno mjesto Brodsko posavske županije krasi nagrada „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske”, točnije  ZLATNA POVELJA u kategoriji „Ruralno-turistički projekti“ UMIJEĆE IZRADE SUNČANE ČIPKE – SIKIREVAČKI MOTIVI koja je otišla u Sikirevce. 

Komentari