Pozivaju se svi sugrađani koji žele svom domu pokloniti energetsku obnovu kroz fasadu, stolariju, krov, fotonapone i slično da se prijave na fond za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prema navodima fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura, što je do sada najveći iznos koji je država izdvojila za ove projekte.

Prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je objekt u potpunosti legalan. Ukoliko je kuća oštećena u potresu moguće je dobiti 80% prihvatljivih troškova investicije, dok građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60%-tno sufinanciranje. Ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120,00 eura po prijavi.

Aktivnosti koje se sufinanciraju su:

A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
A3 – ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije
A4 – ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju
Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda – najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu.

Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva.

SVE DETALJNE UPUTE I KRITERIJE ZA SUFINANCIRANJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI:

https://www.fzoeu.hr/hr/objavljeni-uvjeti-za-sufinanciranje-energetske-obnove-obiteljskih-kuca-u-2024-godini-9647/9647

Komentari
Prethodni članakOkučani, Nova Gradiška: Uhićen još jedan krijumčar; s 3,15 promila upravljao traktorom
Sljedeći članakNapustio nas je hrvatski branitelj, sportaš, prijatelj Igor Milter