Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom, teško pokretne ili nepokretne, teške kronične bolesnike i slično neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora /domova korisnika
– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
– pomoć u socijalnoj integraciji
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba u dogovoru s korisnikom/koordinatorom projekta da se prijave za potporu (pomoć u kući) koja će se pružati u sklopu projekta „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“, UP.02.1.1.16.0295, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano je da se potrebna potpora i podrška u kućanstvu pruža u periodu od 6 mjeseci.

Nemoćne osobe su između ostaloga osobe s invaliditetom, teško pokretne i nepokretne osobe, teški kronični bolesnici i slično, neovisno o starosnoj dobi i one uz prijavu obvezno dostavljaju dokaz (službeni dokument, npr. osobe s invaliditetom dostavljaju rješenje o invaliditetu i sl.). krajnji korisnici (nemoćni) dužni su potpisati Izjavu da pripadaju kategoriji nemoćnih osoba te uz Izjavu osigurati i priložiti službeni dokazni dokument koji potkrepljuje navode iz Izjave. (Izjava dostupna uz zahtjev).

Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenosti za provedbu iste i sl.
Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem/boravištem na području Općine Rešetari koje:
– ne primaju istovrsnu pomoć, odnosno predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva itd., tj. da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi
– u trenutku raspisivanja ovog Poziva nisu korisnici nekog drugog projekta iz Programa Zaželi.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici Općine Rešetari.

Projekt „Kreirajmo kvalitetniji život zajedno III“ provodi Općina Rešetari u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.483.200,00 kn. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100%-tnom iznosu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

Komentari
Prethodni članakNovogradiški mališani prvi dočekali Novu godinu
Sljedeći članakDVD Ljupina bogatije za novo vozilo