S obzirom na to da ministar zdravstva Vili Beroš nije član Stožera civilne zaštite RH, postavlja se pitanje jesu li uopće zakonite odluke koje je donio Stožer. Naime, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, odluke koje je donosio Stožer su u nadležnosti ministra zdravstva.

Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj je sjednici donijela odluku da u sabor po hitnom postupku uputi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Nacrtom konačnog zakona. Time Plenkovićeva vlada zapravo pokušava naknadno legitimirati odluke Stožera civilne zaštite, na čijem je čelu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, tako što će Stožer civilne zaštite sada odjednom ubaciti u spomenuti zakon.

Ministar Beroš nije član Stožera civilne zaštite RH?!

No član Nacionalnog stožera civilne zaštite nije ministar zdravstva Vili Beroš, kako se vidi iz Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje je vlada donijela na sjednici 20. veljače i koje je objavljeno u Narodnim novinama. Kao predstavnica Ministarstva zdravstva u Nacionalni stožer je imenovana dr. med. Vera Katalinić-Janković, a zanimljivo je i da među imenovanim članovima Stožera nije ni ravnateljica Infektivne klinike Fran Mihaljević Alemka Markotić, za koju bi svatko tko prati konferencije za medije Stožera pomislio da jest članica.

Index se ministru zdravstva Viliju Berošu jutros obratio s jednostavnim pitanjem: “Je li član Stožera i kako objašnjava rješenje vlade u kojemu ga se ne navodi kao člana Stožera?” Odgovor ćemo objaviti kada i ako ga dobijemo.

Provjerili smo i sve objave u Narodnim novinama koje se tiču Stožera civilne zaštite RH otkako je donesena odluka o imenovanju ministra Božinovića na mjesto načelnika i nigdje se ne spominje ministar zdravstva kao član, a nije donesena ni nekakva naknadna odluka vlade koja Beroša čini članom Stožera.

Vlada želi nadzirati samu sebe

“Predloženi model osigurava da poduzete mjere postižu zadane legitimne ciljeve (u prvom redu zaštitu života i zdravlja ljudi), ali da te mjere, kao i njihov intenzitet, istodobno budu takve da strogo odgovaraju potrebama danog trenutka te traju samo dok to okolnosti zahtijevaju, kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bili ograničeni samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem. Prema predloženom modelu, nadzor nad postizanjem tih ciljeva bio bi u rukama Vlade Republike Hrvatske”, tvrde iz Plenkovićeve vlade.

Ključna izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je sljedeća: “Kada je sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od nje, sigurnosne mjere iz stavaka 1. do 3. ovoga članka može odlukom narediti, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Odluke Stožera donose se pod neposrednim nadzorom Vlade Republike Hrvatske.“

Naknadno dopisivanje Stožera u Zakon o zaraznim bolestima

Dakle, naknadno se Stožeru civilne zaštite daju ovlasti koje po trenutno važećem zakonu ima primarno samo ministar zdravstva.

Sigurnosne mjere su, prema Zakonu o zaraznim bolestima, npr. osnivanje karantena, zabrana putovanja u državu u kojoj postoji epidemija, ograničenje ili zabrana prometa pojedinih vrsta roba i proizvoda, ali i “zabrana kretanja osoba, odnosno ograničenje kretanja u zaraženim ili neposredno ugroženim područjima”.

Prema važećoj verziji zakona te sigurnosne mjere proglašava ministar zdravstva “na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”. Nema tu nikakvog Stožera civilne zaštite niti ministra unutrašnjih poslova u igri. U predloženim izmjenama zakona, koje vlada želi progurati po hitnom postupku, odjednom “sigurnosne mjere može odlukom narediti, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske”.

Izvor: Index.hr

Foto: Ilustracija 

Komentari