Na službenoj internetskoj stranici Brodsko-posavske županije oglašen je Javni poziv iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije vezan za Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u sljedećoj školskoj godini, 2018./2019.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 27 milijuna kuna, a ciljne su skupine djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te djeca-polaznici obveznog osnovnoškolskog programa koja su definirana kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Sva sredstva ostvarena Pozivom su bespovratna, a prijavitelji mogu biti jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave odnosno osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 posto prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014.-2016. godina.

Ovim će se projektom pružiti nefinancijska pomoć djeci u vidu podjele obroka u osnovnim školama. On je dodatak postojećim nacionalnim programima i nije zamjena za subvencioniranja prehrane koju takva djeca već imaju u školama, nego predstavlja dodanu vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Red je na gradovima i županijama da se odazovu Javnom pozivu te na taj način zaštite svu djecu kojoj nije dostupna dovoljna količina kvalitetne hrane zbog socijalne ugroženosti sredine u kojoj žive.

Izvor: SBPlus
Foto: Ilustracija

Komentari