Općinski načelnik Općine Staro Petrovo Selo, Nikola Denis, raspisao je Javni natječaj za dodjelu stipendije redovnim studentima u 2023. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

Općina Staro Petrovo Selo dodijelit će 19 (devetnaest) stipendija redovnim studentima u 2023. godini. Mjesečna stipendija iznosi 66,36 eura. Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u 10 mjesečnih isplata.

Rok za podnošenje prijava je 27.01.2023. godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

– da su državljani Republike Hrvatske i da imaju prebivalište na području Općine Staro Petrovo Selo,

– da su redovni studenti sveučilišnog ili stručnog studija u Republici Hrvatskoj,

– da nisu stariji od 27 godina života,

– da nisu korisnici neke druge stalne novčane stipendije,

– da nemaju status apsolventa,

– ako je student prve godine studija, da je prosjek ocjena svih razreda srednje škole najmanje 3.00,

– da je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3.00.

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

1. presliku osobne iskaznice,

2. presliku Domovnice,

3. potvrdu visokog učilišta o upisu na redovno školovanje,

4. studenti viših godina studija potvrdu visokog učilišta da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno uredno ostvaruju propisani broj ECTS bodova potrebnih za upis u narednu godinu,

5. presliku (ovjerenu) svjedodžbe za sve razrede srednje škole – studenti prve godine,

6. ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uključujući i ocjene preddiplomskog studija) – studenti viših godina,

7. izjavu o pristanku korištenja i obrade osobnih podataka u svrhu provedbe postupka dodjele stipendija dostupnu na www.staropetrovoselo.hr,

8. izjavu da nije korisnik neke druge stipendije dostupnu na www.staropetrovoselo.hr.

            Priloženi dokumenti se ne vraćaju.

Prijava se podnosi na adresu: Općina Staro Petrovo Selo, Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava 2, s naznakom: “Prijava na natječaj za dodjelu stipendija”.

Komentari
Prethodni članakŽupanija će sufinancirati nabavu opreme Crvenom križu BPŽ
Sljedeći članakNovogradiški mališani prvi dočekali Novu godinu