Na temelju Odluke o korištenju sredstava Proračuna Općine Nova Kapela za stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2017./2018.(Klasa: 604-01/17-01/03; Urbroj:2178/20-03-17-1 od 19. prosinca 2017. godine), Općinski načelnik raspisuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendije redovnim studentima za akademsku godinu 2017./2018.

I.

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 8 (osam) stipendija Općine Nova Kapela redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog, integriranog i stručnog studija.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017./2018. godinu i isplaćivat će se u devet (9) jednakih mjesečnih rata.

II.

Kriterij za dodjelu stipendija su:

-opći uspjeh prethodnog školovanja

-materijalni status

-natjecanje,nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja

III.

Pravo na stipendiju tijekom redovnog fakultetskog obrazovanja može ostvarit kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • Da je državljanin Republike Hrvatske,
 • Da ima prebivalište u općini Nova Kapela,
 • Da je redoviti student u Republici Hrvatskoj,
 • Da nije stariji od 25 godina,
 • Da nije korisnik stipendije po drugom osnovu,
 • Da ne ponavlja godinu studiju,
 • Da ima prosjek prethodne godine studija najmanje 3.00, a studenti 1. godine prosjek 3. i 4. razreda najmanje 4.00,
 • Da ukupni dohodak, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna

IV.

Visina mjesečne stipendije iznosi 500,00 kuna.

V.

Rang listu za dodjelu stipendije i Odluku o izboru studenta stipendista donosi Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija na području Općine Nova Kapela.

VI.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije podnose isključivo na Obrascu za prijavu koji se može preuzeti u Općini Nova Kapela i na web stranicama Općine Nova Kapela www.novakapela.hr

Uz prijavu za natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (domovnica),
 2. Potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a (ne stariju od 30 dana),
 3. Potvrdu o statusu redovitog studenta bez ponavljanja godine,
 4. Prijepis svih ocjena položenih ispita iz prethodne godine studija, a studenti koji su upisali prvu godinu studija dostavljaju ovjerenu fotokopiju svjedodžbe od III i  IV razreda srednje škole
 5. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (u sklopu obrasca za prijavu)
 6. Potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode ovom natječaju (dokaz mogu biti i liste od plaće ili mirovine kao i ostali dokumenti o primljenoj naknadi, dječjem doplatku ili pomoći Centra za socijalnu skrb)
 7. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva
 8. Uvjerenje Ministarstva financija-Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog člana obitelji starijeg od 15 godina
 9. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe (u  sklopu obrasca za prijavu)
 1. Dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija
 2. Potvrda o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Nova Kapela za sve članove kućanstva

VII.

Na temelju  Odluke o dodjeli stipendije, sklapa se Ugovor o korištenju stipendije koji potpisuje Općinski načelnik i kojim se pobliže reguliraju prava i obveznike korisnika i davatelja stipendije sukladno Odluci o korištenju sredstava Proračuna Općine Nova Kapela za stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2016./2017. (Klasa: 604-01/17-01/03; Urbroj:2178/20-03-17-1 od 19. prosinca 2017.godne ).

VIII. 

Prijave se popunjavaju na Obrascu koji se može dobiti u Općini Nova Kapela i na web – stranici www.novakapela.hr , a mogu se podnositi od 27. prosinca 2017. godine do   26. siječnja 2018. godineosobno ili preporučeno poštom u zatvorenim omotnicama sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE – NE OTVARAJ“ na adresu:

 OPĆINA NOVA KAPELA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

35410 NOVA KAPELA

 IX. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 X.

Sve dodatne informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti u  Općini Nova Kapela osobno ili kontakt telefonom 035/384 – 015.

Foto: Ilustracija

Izvor: Općina Nova Kapela

Komentari
Prethodni članakPolicija izvijestila: Kod Slavonskog Broda vozio 239 km/h, 32-godišnji Novogradiščanin, ipak, nešto manje
Sljedeći članakNačelnik Općine Staro Petrovo Selo Nikola Denis: Zadovoljni smo učinjenim, idemo dalje s novim projektima