Članovi Senata dali SU suglasnost Medicinskom fakultetu u Osijeku za uvođenje izvanrednog dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Novoj Gradiški – od sljedeće akademske godine.

OSIJEK – Jučer je održana 7. sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u akademskoj 2014./2015. godini.

Na toj sjednici, članovi Senata, na čelu s rektorom prof. dr. sc.Željkom Turkaljem, dali SU suglasnost Medicinskom fakultetu u Osijeku za uvođenje izvanrednog dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Novoj Gradiški od sljedeće akademske godine.

Medicinski fakultet navedeni studij izvodi od akademske godine 2010. / 2011., on traje tri godine, a završetkom ovog studija stječe se180 ECTS bodova.

Autor: Sbplus

Komentari