Općina Rešetari poziva sve roditelje učenika od 1. do 8. razreda osnovnih škola (koji imaju prebivalište na području općine Rešetari) da podnesu zahtjev za financiranje nabave troškova mapa za likovnu kulturu i radnog materijala za izvođenje vježbi i praktičnog rada za tehničku kulturu.

Općina će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice (koji je određen Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima) te im pokriti troškove nabave mapa za likovnu kulturu i radnog materijala za izvođenje vježbi i praktičnog rada za tehničku kulturu.

Roditelji za to trebaju popuniti Obrazac u privitku, koji mogu preuzeti u Općini Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari ili na web stranici općine Rešetari www.resetari.hr ili u osnovnim školama u Rešetarima i Adžamovcima.

Ovu potpornu mjeru Općina Rešetari prvi puta uvodi sa željom da roditeljima olakša opremanje učenika za novu školsku godinu na način da im pokrije dio troškova za školovanje učenika.

Općina Rešetari financirat će nabavku mapa za likovnu kulturu i radnog materijala za izvođenje vježbi i praktičnog rada za tehničku kulturu i to:

– učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole 57,00 kuna po učeniku za mape za likovnu kulturu
– učenicima 5. do 8. razreda osnovne škole u iznosu od 158,00 kuna po učeniku za mape za likovnu kulturu i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za tehničku kulturu

U tu svrhu u proračunu Općine Rešetari za ovu godinu osigurano je 60.000,00 kn, a treba naglasiti da za djecu čiji su roditelji korisnici Centra za socijalnu skrb, centar će u potpunosti nadoknaditi nabavu radnih bilježnica i radnih mapa.

Troškovi za svaki razred su drugačiji, a sežu od oko 160,00 – 170,00 kn za niže razrede pa sve do 400,00 – 600,00 kn za više razrede.

Temeljem podnijetih zahtjeva Općina Rešetari isplatiti će osnovnim školama novac, ako se nabava radnih bilježnica ili mapa naruči preko škola, a ako roditelji sami nabavljaju iste u knjižarama morat će predočiti račun sa zahtjevom.

Komentari