Svake se godine 16. kolovoza na blagdan sv. Roka obilježava Dan Općine Vrbje. Premda je riječ o maloj slavonskoj općini, njeno vodstvo pametnim i racionalnim upravljanjem, te provedbom različitih projekata i programa usmjerenih poboljšanju kvalitete života stanovništva, opravdava njeno postojanje i djeluje u smjeru ravnomjernog regionalnog razvoja kojeg je lokalna samouprava pokretač i nositelj. Tim smo povodom razgovarali s načelnikom Općine Vrbje Igorom Jurišićem, koji trenutno obnaša svoj četvrti mandat na čelu općine, a što dokazuje kako mještani općine zasigurno cijene napore koje ulaže u njen razvoj, o različitim temama.

Krajem prošle godine povod našeg razgovora bilo je usvajanje proračuna Općine za 2022. godinu. Nakon što je prošlo više od pola godine, u kojih se na globalnoj razini promijenilo dosta toga, pa smo se nakon pandemijsko / postpandemijske krize odmah suočili s ratom u Ukrajini i globalnom visokom inflacijom i najavama o neizvjesnoj „kriznoj“ jeseni, možete nam reći kako je to utjecalo na proračunska kretanja u Vašoj općini?

Prije svega, želim Vam se zahvaliti na ovom pozivu i pozdraviti sve čitatelje. Svjesni smo, naravno, izazova koji su se pojavili na svjetskoj razini ove godine, ali kad pogledamo nekoliko godina, pa i desetljeće unatrag, imam osjećaj da konstatno živimo u nekom „kriznom“ razdoblju; odnosno stalno se suočavamo s različitim globalnim kretanjima čiji se utjecaj prelijeva na nacionalnu, a potom i na lokalne razine. Kriza koja vjerojatno ima najveći utjecaj na našu lokalnu razinu, i koja mene osobno najviše zabrinjava, je demografska, kontinuirano starenje stanovništva uz negativan prirodni prirast i migracijske izazove, što se potom ogleda u prihodovnoj, ali i rashodovnoj strani proračuna. Međutim, proračun koji smo usvojili utemeljen je na realističnim i konkretnim procjenama, te smjernicama rada na kojima smo, uostalom, i dobili povjerenje u ovom mandatu, i on predstavlja indikator racionalnog trošenja sredstava po modelu dobrog upravljanja, te planiranja različitih projekata i osiguravanja sredstava za njihovu provedbu, i mogu reći da se zasad ostvaruje prema planu i ne očekujemo veća odstupanja do kraja godine.

Povod našeg razgovora je svakako obilježavanje Dana Općine. Prošle je godine Dan Općine Vrbje nakon „korona-pauze“ obilježen na tradicionalan način s programom na koji su žitelji šireg novogradiškog kraja navikli? Hoće li i ove godine biti tako?

Prije svega želim čestitati svim našim mještanima nadolazeći Dan općine i najaviti kako ćemo i ove godine, sukladno trenutnim smjernicama, obilježiti Dan Općine kao i dosad. Okupljanje uzvanika predviđeno je u 9.00 sati, polaganje vijenaca kod spomenika poginulih hrvatskih branitelja u 09.45 h, u 10.00 h sati služit će se sveta misa, nakon čega ćemo predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrbje Milan Brkanac i ja pozdraviti nazočne. Također, predviđen je domjenak za uzvanike. Izostat će smotra folkora, jer su članovi i članice KUD-a Vrbje ove godine po prvi puta organizirali samostalnu smotru izvornog folklora „Vijala j’ se vrbičica“ u svibnju, koja je, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, bila iznimno dobro posjećena i na kojoj su nastupili KUD Šubić Novska, KUD Hrvatska seljačka sloga Opatovac, KUD Nikola Šubić Zrinski Petrijevci, FA Požega i KUD Barban iz Barbana; što je hvalevrijedan iskorak kako u radu KUD-a, tako i u obogaćivanju naših kulturnih i turističkih potencijala.

Još jedna manifestacija po kojoj je Vrbje postalo prepoznatljivo, a koja se vezuje uz proslavu Dana općine – „Rokovo u Vrbju“ će biti održana na svima dobro poznati način – članovi i članice KUD-a Vrbje će na malom igralištu iza Društvenog doma u Vrbju i ove godine pripremiti tradicionalne specijalitete, a u večernjim satima će nas sve zabavljati Legatto band.

Redovnim praćenjem rada Općine vidljiva su kontinuirana infrastrukturna ulaganja i provedba različitih projekata. Koji su to projekti?

Od infrastrukturnih projekata provedenih u proteklih godinu dana istaknuo bih uvođenje LED javne rasvjete u Bodovaljcima za koje je osigurana potpora Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, zatim izgradnju pješačkih staza u naselju Bodovaljci koja je u završnoj fazi i očekujemo vrlo skori završetak radova, za što smo također osigurali potporu kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ove je godine uređen i stavljen u funkciju Društveni centar Bodovaljci kroz model javno-civilnog partnerstva, a snažnu potporu Općina pruža sportskoj infrastrukuri na području općine, te smo kandidirali projekt uređenja prostorija NK Bodovaljci. Također, opremljeno je dječje igralište u Mačkovcu po najmodernijim standardima sigurnosti djece, za što je osigurana potpora iz europskih fondova. Nadalje, sukladno smjernicama Zakona o održivom gospodarenju otpadom naša je Općina ove godine zaprimila isporuku kanti za odvajanje otpada, i to plavih za papir i žutih za plastiku, za sva kućanstva na području općine. Nakon uspješne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta, podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, još je jedan korak ka smislenoj i učinkovitoj provedbi zelenih javnih politika, čemu naša Općina teži. Uz navedeno, redovno se i pravovremno uređuju i održavaju poljski putevi, kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika s jedne strane, a s druge strane pružila potpora zelenom gospodarskom razvoju. Također prijavljen je projektni prijedlog kojim će se realizirati izgradnja višenamjenskog društvenog objekta u Vrbju kojim ćemo zadovoljiti obrazovne, kulturne i društvene potrebe stanovnika cijele općine.

Koje još socijalno osjetljive, odnosno društvene programe Općina provodi?

Kao jednu od najvažnijih mjera naših demografskih politika istaknuo bih Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja usmjeren mladim obiteljima, koji je pokrenut prošle godine, s ciljem ostanka mladih na našem području, i putem kojeg smo već osigurali potporu za 15 obitelji, a koji će biti raspisan i u ovoj godini. Uz spomenuti Program, Općina isplaćuje i jednokratne porodiljne naknade u iznosu od 2000 kn po djetetu, a u skladu s pozitivnim demografskim politikama za treće i svako naredno novorođeno dijete u iznosu od 3000 kuna. Također, roditeljima sufinanicramo i troškove dječjeg vrtića u maksimalnom iznosu do 1000 kn, financiramo i organiziramo program predškolskog obrazovanja, a već godinama sufinanciramo i nabavu potrebnih radnih materijala svim učenicima osnovnih škola s područja općine. Ove smo godine za Uskrs podijelili šarane svim kućanstvima na području općine, što je tradicija koja će biti nastavljena i za Badnjak. Također, pomažemo i u nabavi ogrjeva socijalno ugroženim kućanstvima. Svim ovim mjerama trudimo se olakšati život svim našim mještanima i osigurati ispunjavanje njihovih potreba.

Nadalje, partneri smo na nekoliko društvenih projekata koje provode OCD-i s područja naše općine i šire, od čega izdvajam provedbu projekta „RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih“ putem kojeg ćemo izraditi prvi Akcijski plan za mlade u našoj općini, odnosno lokalnu javnu politiku usmjerenju kreiranju mjera s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih. Kroz ovaj projekt provedene su javne tribine u svim naseljima općine koje su obuhvatile značajan broj mladih koji su iznijeli svoje potrebe i probleme što će nam poslužiti kao smjernica u izradi Plana. Također, izdvajam i partnerski projekt „Budimo zdravi – birajmo zdravlje“ putem kojeg smo već u prvoj aktivnosti dosegli više od 50 korisnika, što dokazuje važnost provedbe ovakvih projekata u manjim ruralnim zajednicama kako bi se našem stanovništvu izjednačila dostupnost zdravstvene zaštite i preventivnih zdravstvenih programa kakve imaju stanovnici urbanih sredina.

Kad ste već spomenuli mlade, ove godine se po prvi puta na području općine Vrbje obilježava Međunarodni dan mladih. Možete nam reći nešto više o tome?

Svakako, na inicijativu jedne od naših najaktivnijih organizacija civilnog društva, Udruge Studio B, ove će se godine, 19. kolovoza, održati manifestacija „Ritam mladih“ na malonogometnom igralištu u Vrbju, a riječ je o cjelovečernjem koncertu dobro poznatog benda Vatrogasci. Općina je naravno pružila potporu ovoj inicijativi, i drago nam je što se u Europskoj godini mladih i mi uključujemo u obilježavanje ovog dana, naročito kad uzmemo u obzir da je upravo potreba za više kulturno – zabavnih sadržaja na području općine izražena od strane mladih tijekom javnih tribina, tako da ovim koncertom direktno i promptno odgovaramo na te potrebe. Članice i članovi Udruge obećavaju odličnu zabavu, tako da ovim putem pozivam mlade i sve koji se tako osjećaju sa šireg novogradiškog područja na ovaj koncert!

Dan Općine uvijek je prilika i za predstavljanje planova za budućnost. Koji su planovi Općine Vrbje za naredni period?

U narednom periodu veliki naglasak ćemo staviti na bolje iskorištavanje bespovratnih sredstava dostupnih iz EU fondova i nacionalnih izvora, obzirom na najave o izrazito velikim sredstvima koja će nam biti na raspologanju u novom sedmogodišnjem financijskom razdoblju. Međutim, moram primijetiti kako proces upravljanja EU fondovima na nacionalnoj razini, odnosno dinamika raspisivanja poziva, nije zadovoljavajuća, što rezultira otežanim planiranjem ulaganja na lokalnoj razini. Međutim, Općina kontinuirano ulaže vlastita sredstva u izrade projektne dokumentacije kako bi prilikom raspisivanja poziva imali projekte u visokoj fazi spremnosti, što pozitivno utječe na ishode projektnih prijava. Također, s obzirom na izražene potrebe i sve veću zainteresiranost krajnjih korisnika za primanje usluge pomoći u kući prijavljen je projektni prijedlog na program Zaželi – faza III putem kojeg planiramo povećati i broj zaposlenih žena i njihovih krajnjih korisnika. Nadalje, planiramo uvođenje LED rasvjete u sva naselja naše općine, projekte usmjerene podizanju kvalitete života svih mještana – od nadogradnje dječjih igrališta, izgradnje pješačkih staza, podizanja brige o starijima i nemoćnima kroz socijalne programe i uspostavu socijalnih usluga za starije osobe, itd. Planiramo maksimalno ulagati u vlasitite ljudske i operativne kapacitete kako bismo što uspješnije povukli ta sredstva na korist cijele zajednice.

Moramo se osvrnuti na planove Vlade Republike Hrvatske o funkcionalnom, odnosno stvarnom spajanju, zapravo ukidanju, jedinica lokalne samouprave, za koje se najavljuju potpore JLS-ovima do 2026. godine. Kakvo je Vaše mišljenje o tome?

Urbanom stanovništvu svakako ne trebaju općine, međutim treba pogledati potrebe stanovnika ruralnih zajednica. Općina Vrbje već godinama, a sukladno racionalnom upravljanju koje sam već spomenuo, neke usluge, odnosno troškove dijeli sa susjednim općinama, kao npr. trošak računovodstva ili komunalnog redara, baš kako bi se javna sredstva trošila što učinkovitije i kako bi se ostvarile proračunske uštede koje se potom preusmjeravaju u razvojne projekte i programe. Upravo ovakvom vrstom suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave koju ćemo nastaviti i u narednim godinama, a možebitno je proširiti i na druge usluge koje smo kao JLS dužni pružiti, možemo osigurati visoku kvalitetu obavljanja poslova iz djelokruga lokalne samouprave s jedne strane, dok istovremeno upravljamo javnim sredstvima na efektivan način. Želim naglasiti kako već godinama Općina dobija bezuvjetan nalaz državne revizije što dokazuje kako se javna sredstva zaista troše racionalno sa svrhom kako infrastrukturnog razvoja tako i zadržavanja, odnosno poboljšavanja, socijalnog standarda našeg stanovništva. Smatram kako stanovnicima ruralnog područja, koji su već zakinuti u mnogočemu u odnosu na stanovnike urbanih područja, nikako nije u interesu ukidanje jedinica lokalne samouprave jer bi isto značilo još duži i teži put do ostvarivanja različitih prava, pa i pravovremenog dobivanja važnih informacija, ali i usluga. Takve najave držim populističkima i smatram kako bi ukidanje općina, čak i onih manjih, imalo negativan utjecaj na razvoj tih krajeva, te da bi prije donošenja takvih odluka svakako prvo trebalo pitati stanovnike ruralnih općina na koje se te odluke i odnose i na čiji život utječu.

Hvala Vam na ovom razgovoru.

Hvala vama na pozivu i još jednom pozivam sve da nam se pridruže na „Rokovu u Vrbju“ na tradicionalnom pečenom volu i večernjoj zabavi!

Komentari
Prethodni članakMORH ne smije ni požurivati niti prihvatiti zakašnjeli servis Canadaira i Air Tractora
Sljedeći članakJoš jedno nezaboravno ljetovanje u Starom Gradu na Hvaru