Moja vizija budućnosti Brodsko-posavske županije je u jednoj rečenici – mjesto kvalitetnog življenja. Cilj nam je stvoriti gospodarsko područje čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine. To se prvenstveno odnosi na pružanje što viših standarda kvalitete usluga lokalne samouprave putem kojih ćemo ostvariti prosperitet i zadovoljstvo naših građana, unaprjeđenje gospodarstva i cjelokupne zajednice. Na toj viziji radimo već sada  stvarajući bolje školske uvjete, stipendirajući studente i njihov prijevoz kako bi imali želje vratiti se i ostati u Brodsko-posavskoj županiji te zajedno raditi na njenom prosperitetu.

Brodsko-posavska županija u 2022. ulazi sa 1,32 milijarde kuna teškim proračunom. Neki od kapitalnih projekata u sljedećoj godini su Regionalni tehnološko i inovacijski centar za strojarstvo, Centar  strukovne izvrsnosti u bioekonomiji, sustava Javnog navodnjavanja BIĐ, izrada projektne dokumentacije za Regionalni simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu (SIMED) te za Centar za hitnu i urgentnu medicinu slavonskobrodske Opće bolnice (CEHIM). Planirano je 10 projekata rekonstrukcije i izgradnje bolničkih objekata u zdravstvu, početak projekta izgradnja nove, jedinstvene zgrade Sveučilišta, ali i nastavak već niza započetih projekata u školstvu, energetske obnove, potpore za poljoprivrednike i poduzetnike…

Uz pomoć EU novca ići će se prema projektima koji donose uvjete za razvoj gospodarstva, kaže u intervjuu brodsko-posavski župan Danijel Marušić, koji je ujedno ove godine izabran i za predsjednika Hrvatske zajednice županija, kroz koju će se nastaviti zalagati za fiskalnu i funkcionalnu decentralizaciju uz vidljive promjene. Primjena načela supsidijarnosti i bottom-up pristup te društvo po uzoru na mnoga europska, ostaju cilj HZŽ kojemu težimo, kaže.

Donesen je proračun za 2022. godinu. Što donosi – koji su najvažniji projekti s kojima se kreće, a koji će se realizirati uz pomoć EU fondova, NPOO-a…

– Proračun je donesen u visini od 1,32 milijarde kuna što je u odnosu na 2021. godinu povećanje za 15,08 %. Sredstva za projekte u području školstva planirana su za energetske obnove školskih objekata iz izvora pomoći (3,3 milijuna kn), nastavak provedbe projekta pomoćnik u nastavi (3,6 milijuna kn), provedbu EU projekta “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”(1,3 milijuna kn), provedbu EU projekta „Školska shema“ (577,8 tisuća kn)nastavak prekograničnog projekta Pametne škole II (2,5 milijuna kn), financiranje EU projekata iz izvora pomoći Regionalni centar kompetentnosti Slavonika 5,0 (24,4 milijuna kn) te Slavonika 5,1 (28,8 milijuna kn).

Sredstva za ostale programe u školstvu kao što su prijevoz studenata željeznicom, program za suzbijanje ovisnosti i program nasilja, rad Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, rad Studija sestrinstva u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu, sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, rad Sveučilišta u Slavonskom Brodu, te naknade za stipendije planirana  su  u iznosu od 22,2 milijuna kuna.

U području zdravstva planirana su sredstva u visini od 147,9 milijuna kn, a neki od najvažnijih projekata koji su unutar ovog iznosa obuhvaćeni  odnose se na izradu projektne dokumentacije za Regionalni simulacijsko-edukacijski centar za hitnu medicinu (SIMED) te za Centar za hitnu i urgentnu medicinu slavonskobrodske Opće bolnice (CEHIM). Također, u sklopu ovih predviđenih sredstava, je nastavak projekta edukacije i obavješćivanja građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu. Sredstva iz ukupnog planiranog iznosa namijenjena su za 10 projekata rekonstrukcije i izgradnje bolničkih objekata u zdravstvu koji će u narednom financijskom razdoblju biti financirani iz EU i nacionalnih izvora financiranja, a odnose se na: uređenje djela službe za internističke djelatnosti za potrebe odjela hematologije i onkologije, rekonstrukciju bolničkog vešeraja, bolničkog okruga i potkrovlja te uređenje rodilišta Opće bolnice Nova Gradiška, rekonstrukciju dijela vodovoda i pristupnih staza, Covid19 odjela Jedinice intenzivnog liječenja te pedijatrije kao i izgradnju fotonaponske elektrane i Mikrobiološkog laboratorijima i dnevne bolnice Opće bolnice „Dr.Josip Benčević“ Slavonski Brod. Tijekom 2022. planira se završetak projekata „Energetska obnova zgrade Nove bolnice-Opće bolnice Nova Gradiška“ i „Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Za potrebe redovitog funkcioniranja UO za gospodarstvo i poljoprivredu, proračunska sredstva za 2022. planirana su u visini od 21,5 milijuna kuna, a dio sredstava odnosi se na provedbu kapitalnih projekata poput Regionalnog tehnološkog i inovacijskog centra za strojarstvo (1,4 milijuna kuna), Centra  strukovne izvrsnosti u bioekonomiji (665.000 kuna), sustava Javnog navodnjavanja „BIĐ, čišćenja i uređenja kanalske mreže,  no i za rad županijske Vatrogasne i Turističke zajednice, kao i razvoj  Poduzetničke zone i poduzetničke infrastrukture te potpore i subvencije poduzetnicima, mladim poljoprivrednicima i LAG-ovima.

U području graditeljstva, infrastrukture i zaštite okoliša u Proračunu za 2022.  planirana su sredstva u iznosu od 12,6 milijuna kn, a dio sredstava bit će usmjeren u: uređenje i opremanje poučne staze s odmorištem i vidikovcem u posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina, pripremu strateškog projekta  Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma, pomoć za projekte komunalne infrastrukture, prometa i energetske učinkovitosti te županijski linijski promet, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, komunalnu infrastrukturu, gospodarenje otpadom i zaštitu zraka.

U godinama  ispred nas, otvaraju nam se neke nove perspektive u području europskih projekata i vjerujem da ćemo to što bolje iskoristiti za Brodsko-posavsku županiju. Naravno, na prvom mjestu je gospodarstvo. Ići ćemo upravo s takvim projektima koji donose uvjete za razvoj gospodarstva.

Moja vizija budućnosti Brodsko-posavske županije je u jednoj rečenici – mjesto kvalitetnog življenja. Cilj nam je stvoriti gospodarsko područje čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljive i očuvane kulturne i prirodne baštine. To se prvenstveno odnosi na pružanje što viših standarda kvalitete usluga lokalne samouprave putem kojih ćemo ostvariti prosperitet i zadovoljstvo naših građana, unaprjeđenje gospodarstva i cjelokupne zajednice. Na toj viziji radimo već sada  stvarajući bolje školske uvjete, stipendirajući studente i njihov prijevoz kako bi imali želje vratiti se i ostati u Brodsko-posavskoj županiji te zajedno raditi na njenom prosperitetu.

Jedna ste od županija koja brine o zadržavanju budućih liječnika…

Za 2021.godinu dodijelit će 7 stipendija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine s područja Brodsko-posavske županije. Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine, a isplaćuje se za 10 mjeseci, u iznosu od 1.500 kuna mjesečno.

Neke projekte ste spomenuli, no velik dio njih izdvojen je i u Planu razvoja do 2027. godine…

– Iznos od 484,8 milijuna vrijedan je projekt vezan za zdravstvo. Ulaganje u unapređenje sustava zdravstvene zaštite na području BPŽ-a projekt je cjelokupnog unapređenja koje uključuje projekte obnove/rekonstrukcije/dogradnje dijelova Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu i Opće bolnice u Novoj Gradiški, kao i njihovo opremanje u potrebnim segmentima. Također, zdravstvena će se zaštita unaprijediti izgradnjom nove zgrade Hitne medicine BPŽ-a, kao i opremanjem Zavoda za hitnu medicinu BPŽ-a.  Izgradnja centra za hitnu i interventnu medicinu, Heliobaze+heliodroma, Simulacijsko-edukacijskog centra za upravljanje rizicima od katastrofa radi jačanja kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama.

Nadalje, tu je i izgradnja sustava navodnjavanja koji uključuje izgradnju sustava navodnjavanja Orubica i Biđ. Pa gradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje u svrhu održivog gospodarenja otpadom za područje cijele Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i dijela Sisačko-moslavačke županije. Ukupan iznos investicije izgradnje RCGO Šagulje je 479,7 milijuna kuna koji je sukladno visini osnivačkih udjela raspodijeljen na 3 županije.

Početkom sljedeće godine s provedbom bi trebao krenuti projekt izgradnja nove, jedinstvene zgrade Sveučilišta u Naselju Andrija Hebrang u Slavonskom Brodu te njezino opremanje obrazovnom i znanstvenom opremom. Vrijednost projekta je 500 milijuna kuna, a planira se financirati iz Nacionalnog plana oporavka.

Izgradnja infrastrukture u Luci Slavonski Brod obuhvaća nadogradnju infrastrukture i razvoj lučkih usluga kojim će se povećati propusnost luke, proširiti gospodarske aktivnosti regije i povećati kapaciteti luke. Ulaganje će doprinijeti postignućima transeuropske prometne mreže, a izgrađena infrastruktura omogućit će poboljšan pretovar roba u cestovnom, željezničkom i riječnom prometu. Samim time povećat će se i ukupni kapaciteti koridora Rajna – Dunav kojem luka Slavonski Brod pripada  te će se potaknuti razvoj unutarnje riječne plovidbe. U pripremi je izgradnja terminala za tekuće terete, terminala za skladištenje i pretovar gotovih naftnih proizvoda, terminala za opasne terete, terminala namijenjenog za opskrbu plovila pogonskim gorivom, nastavak izgradnje industrijskog kolosijeka, spajanje istočnog dijela lučkog područja s koridorom X  i izgradnja manjeg brodogradilišta  za popravak riječnih plovila te nabava i ugradnja dizalice za podizanje i spuštanje manjih riječnih plovila u svrhu servisiranja i popravljanja. I taj projekt bi trebao startati početkom sljedeće godini, a vrijednost mu je 450 milijuna kuna.

 Kako ocjenjujete godinu koja je iza nas?

– Iako nas je, na ovaj ili onaj način, sve obilježila i oštetila, Brodsko posavska županija s 2021. godinom može biti zadovoljna. Većina planiranih projekata, usprkos koroni, nije zaustavljena, a posezanjem u proračun i pravovremenim odlukama, pronađeni su i modeli kako pomoći pogođenima javno zdravstvenom krizom. Prepoznavajući potrebe i prepreke s kojima se naši gospodarstvenici i poljoprivrednici susreću tijekom ovih olovnih vremena, u lipnju ove godine potpisali smo 2 milijuna kuna vrijedne  ugovore o dodjeli bespovratne potpore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti za mikro i male subjekte Brodsko-posavske županije čiji je rad privremeno ili djelomično bio obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19.

S ciljem održivosti postojeće razine proizvodnje mlijeka i prodaje goveda za domaće i inozemno tržište uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID – 19. na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,   u srpnju smo, sa 58 korisnika potpisali ugovore o dodjeli potpora u visini 452,850 kunadok smo slične potpore male vrijednosti, u iznosu od milijun kuna, dodijelili i poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja tijekom ovih izazovnih vremena. Osigurali  smo i  3 PCR uređaja ukupno vrijedna 1,5 milijuna kuna za OB “Nova Gradiška”, Nastavni zavod za javno zdravstvo BPŽ i OB “Josip Benčević” u Slavonskom Brodu.

Početkom listopada ove godine potpisali smo ugovore sa 88 korisnika, odnosno OPG-ova,  o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini za što su osigurana sredstva u iznosu od 755 tisuća kuna za tri mjere, a istog dana s mikro i malim poduzetnicima potpisali smo ugovore za očuvanje i unaprjeđenje poslovne aktivnosti u ukupnom iznosu od 285.000 kuna.  Ovo je bila druga skupina korisnika potpore čija je djelatnost otežana i ugrožena uslijed djelovanja epidemije bolesti COVID-19.

Moram priznati kako je ova kriza donijela i nešto dobroga, odnosno, do razvoja i implementacije nove platforme koja je iznimno korisna kako poljoprivrednim proizvođačima, tako i krajnjim korisnicima, a radi se o projektu „Lokalno2go”. Cilj ove mrežne platforme je povezivanje proizvođača i prerađivača s kupcima na mikro razini u što kraćem roku. S centrom za razvoj Ravnica Beravci za ovaj projekt, a kroz program financiranja programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede, potpisali smo nedavno ugovore za 5. i 6. fazu implementacije vrijedne 80. 000 kuna.

Ove godine je bilo i zakonskih promjena koje su utjecale na prihode. Je li se i kako to odrazilo na proračun?

– Jedna od ključnih izmjena koju je donio novi model financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je prepuštanje cjelokupnog prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U dosadašnjoj raspodjeli je udio JLS bio 60 %, i povećao se za 14 postotna boda odnosno na 74 %, a županija sa 17  na 20 %.  Sve izmjene imale su rezultat da je do  31.10.2021. izvršenje prihoda i primitaka Brodsko-posavske županije bilo na razini 2020. ( više od 580.000.000 kuna). Dakle nije došlo do pogoršanja čime smo zadovoljni jer i u ovim izazovnim vremenima nastojimo kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odolijevati svim izazovima. Rashodima nastojimo pokriti sve nužne zahtjeve naših proračunskih korisnika kao i ključne stavke za funkcioniranje cjelokupnog sustava županijske riznice te temeljem ostvarenih prihoda imamo izvršenje rashoda u skladu s tim iznosom.

Koje bi ostvarene projekte u zdravstvu izdvojili?

– Unatoč pandemiji COVID-19 koja je sama po sebi pred nas stavljala određene izazove, kako u poslovanju tako i u ostalim sferama društvenog života, u 2021. godinu uspjeli smo realizirati gotovo sve što smo planirali. U siječnju smo dovršili blizu 8,2 milijuna kuna vrijedan projekt energetske obnove i uređenja dijela Odjela ginekologije, pedijatrije, polikliničkog odjela, Odjela kirurgije i interne medicine Opće bolnice Nova Gradiška To je, zaista kompleksan i vrijedan projekt koji je značajno pridonio energetskoj uštedi u Općoj bolnici Nova Gradiška, ali i unaprijedio kvalitetu boravka i liječenja naših pacijenata. U tijeku je i projekt energetske obnove nove bolnice vrijedan 20 milijuna kuna. Zajedno s Gradom Nova Gradiška i općinama sa zapadnog dijela Brodsko-posavske županije sufinanciramo i 600. 000 kuna vrijednu obnovu jednog dijela novogradiške Bolnice koji će biti prenamijenjen u COVID odjel.

Kroz projekt  „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu” čija je svrha  poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini u izoliranim i depriviranim područjima Brodsko-posavske županije te smanjenje upućivanja pacijenata u bolnički zdravstveni sustav, provedene su aktivnosti izvođenja infrastrukturnih radova, nabavke medicinske opreme te edukacije liječnika za ultrazvučne postupke, odnosno, uređeni su zdravstveni objekti u Okučanima, Starom Petrovom Selu i Davoru u vrijednosti 568.000 kuna Dograđena je zgrada slavonskobrodske pedijatrije pri Domu zdravlja vrijednosti više od 9,73 milijuna kuna. Nabavljena je medicinska oprema vrijedna više od 6 milijuna kuna za rad domova zdravlja i 21 koncesionara s čitavog područja Županije te su educirani liječnici domova zdravlja za ultrazvučne postupke.

Završnim konferencijama obilježili smo i završetak projekata energetske obnove zgrada i odjela Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu. Putem EU sredstava uspjeli smo energetski obnoviti upravnu zgradu, zgradu neurologije i psihijatrije, zgradu infektologije, zgradu patologije, a upravo danas u 12 sati održat će se i završna konferencija projekta energetske obnove zgrade kirurgije. Time privodimo kraju  još jedan ciklus energetske obnove na objektima u zdravstvu, što je, nakon projekta “Kraći put do zdravlja” “teškog” gotovo 40 milijuna kuna, novo, veliko ulaganje u slavonskobrodsku Bolnicu u iznosu približnom 24, 31 milijun kuna. (Upravna zgrada  2.097.833,81 kn , infektologija 3.349.315,32 kn, kirurgija 11 mil, neurologija i psihijatrija 5.322.844,16,  patologija 2.568.758,69 kn)

Za  potrebe novogradiškog Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar osigurali smo novo sanitetsko vozilo, vrijedno 599 tisuća kuna.

Uz zdravstvo, velika su ulaganja bila i u sektoru obrazovanja?

– Završetkom energetske obnove zgrade novogradiške Gimnazije vrijedne 5,95 milijuna kuna i 7,9 milijuna kuna vrijedne obnove Osnovne škole „Ljudevit Gaj“, kao i u travnju završenih energetskih obnova na Srednjoj medicinskoj   školi i Obrtničko-tehničkoj školi u Slavonskom Brodu ukupno vrijednih blizu 8,27 milijuna kuna, dovršili smo veliki ciklus energetske obnove osnovnih i srednjih škola kojima smo osnivač. Čak 23 škole energetski su obnovljene čime su ostvarene velike uštede na potrošnji energenata, značajno je smanjena emisija štetnih plinova (CO2), a naši učenici dobili su uvjete za rad i učenje primjerene 21. stoljeću.

U kolovozu ove godine potpisao sam ugovore za nastavak provođenja Projekta  “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za  školsku godinu 2021.-2022.  koji provodimo  u suradnji s Ministarstvom rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Posredničkim tijelom te u suradnji s 22 osnovne škole kojima je osnivač Brodsko-posavska županija. Cilj ovog gotovo milijun kuna vrijednog  projekta, kao i dosadašnjih godina, je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva na području Brodsko-posavske županije pružanjem nefinancijske pomoći 1261 učeniku u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Govoreći o  našim učenicima, iznimno me veseli što smo u rujnu ove godine uspjeli osigurati prijeko potrebno kombi vozilo za potrebe učenika Osnovne škole “Milan Amruš” u Slavonskom Brodu, za koje je Brodsko-posavska županija u ožujku ove godine potpisala Sporazum o sufinanciranju. Škola, koju pohađaju i učenici iz cijele Brodsko-posavske županije, tako je dobila 249.000 kuna vrijedno vozilo, a valja istaknuti i da su u proračunu BPŽ za 2021. godinu osigurana sredstva i za sufinanciranje  nove zgrade škole.

Važna je i poljoprivreda, od projekata navodnjavanja do potpora koje dajete poljoprivrednicima…

– Brodsko-posavska županija i Hrvatske vode partnerski sudjeluju u realizaciji 45,3 milijuna kuna vrijednog projekta izgradnje sustava navodnjavanja “Orubica”. To je ujedno i najveći pojedinačni projekt u Brodsko-posavskoj županiji koji se gradi sredstvima EU fondova iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Do kraja investicije, u planu je još ugovaranje ugradnje piezometara te troškovi ishođenja uporabne dozvole. Rok dovršenja radova je 23.07.2021., a od tog datuma predviđen je i postupak ishođenja uporabne dozvole i skora primopredaja građevine.

Sukladno Planu navodnjavanja, koncem 2020. godine izrađena je Predinvesticijska studija Sustava navodnjavanja Biđ s obuhvatom navodnjavanja od 1.083 ha poljoprivrednih površina za potrebe poljoprivrednika s područja općine Vrpolje u naselju Čajkovci, a dio i u općini Donji Andrijevci te općini Velika Kopanica i naselju Divoševci. Za nastavak projekta u 2021. godini planirana je daljnja izrada projektne dokumentacije u iznosu od 505.000 kuna koju sufinanciraju Brodsko-posavska županijasa 20% i Hrvatske vode sa 80%.

Nastavljen je i Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi temeljem kojeg se na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. –2027. godine dodjeljuju bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2,1 milijun kuna za tri mjere. Do sredine rujna 2021. godine kandidiralo se  138 korisnika sa 194 zahtjeva ukupne vrijednosti 1,2 milijuna kuna. U 2022. godini planiramo  nastavak provedbe Programa kroz 9 mjera u ukupnom iznosu od 2,1 milijuna kuna.

Osim izuzetno dobrog rezultata na ovogodišnjim izborima, izabrani ste i za predsjednika Hrvatske zajednice županija?

– Da, ove godine izabran sam i za predsjednika Hrvatske zajednice županija koja posljednjih 18 godina djeluje s jednim ciljem, a to je promicanje interesa lokalne i regionalne samouprave. Ovu dodatnu dužnost nisam shvatio kao opterećenje, već kao mogućnost daljnjeg razvoja ne samo Brodsko-posavske županije već Slavonije u cjelini, jer dosta toga može biti učinjeno zajedničkim naporima i umrežavanjem.

Za što se trenutačno Zajednica županija zalaže kod Vlade?

– Posljednjih 18 godina Hrvatska zajednica županija djeluje s jednim ciljem, a to je promicanje interesa lokalne i regionalne samouprave. Kao župan Brodsko-posavske županije, a time i član Izvršnog odbora Zajednice, iz prve ruke svjedočim tome da se naš opći cilj razgranao na mnogo malih, jako važnih ciljeva. Zahvaljujući međusobnom uvažavanju, koje je i formalno prisutno kroz Povelju o političkom uvažavanju čiji smo svi potpisnici, uspjeli smo postići da se čuje nas glas s terena. Toliko geografski različiti, ali kulturološki ujedinjeni, malim koracima, radimo na promjenama koje se osjećaju na nacionalnoj, ali i europskoj razini.

Redovni sastanci s premijerom Plenkovićem prinijeli su pozornosti sve aktualne izazove s kojima se susrećemo, bilo da se radi operativnim programima unutar Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije ili povjeravanju poslova ureda državne uprave. Intenzivno radimo na gorućem pitanju rješavanja javnog linijskog prijevoza, centrima za gospodarenje otpadom i rješavanju pitanja upravljanja nekretninama.

Želja nam je da kroz fiskalnu i funkcionalnu decentralizaciju za koju se zalažemo od osnutka, vidimo promjene koje zagovaramo. Primjena načela supsidijarnosti i bottom-up pristup te društvo po uzoru na mnoga europska, ostaju cilj kojemu težimo. Temelj svega što radimo, svake inicijative koju zajedno pokrenemo, su stručne podloge naših 20 internih radnih skupina. Hrvatska zajednica županija aktivno djeluje i van okvira Hrvatske, kroz brojna europska udruženja i kao dio europskih institucija, a posebnu suradnju njeguje i sa Savezom vojvodstava Republike Poljske. IZVOR Župan.hr (Lidija Kiseljak)

Komentari
Prethodni članakDočekajte Novu godinu na središnjem gradskom trgu!
Sljedeći članakMirela Relković: Doviđenja 2021. i hvala