Nakon gotovo tri desetljeća, Grad Nova Gradiška i Srpska pravoslavna crkva u potpunosti su, na obostrano zadovoljstvo, riješili sve postojeće imovinsko-pravne odnose.

To se, prije svega, odnosi na parcelu u najužem središtu grada u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, ( prostor sadašnjeg gradskog arboretuma na kojem je do ranih 90-tih bila crkva) a koju je, za potrebe izgradnje budućeg Muzeja Granica, preuzeo grad.

Gotovo istovremeno, riješen je i 10-godišnji spor kojim je Srpskoj pravoslavnoj crkvi vraćeno vlasništvo u prostoru „stare županije“ ( kako Novogradiščani zovu zgradu nasuprot bivšoj Robnoj kući).

„Dokaz je to nove, drugačije klime u gradu, ali i potvrda otvorenosti gradske vlasti prema različitostima, uz uvažavanje vjerskih i svih drugih sloboda“, rekao je zadovoljan riješenim sporovima, paroh novogradiški, Ognjen Tenžerić.

Uz preuzimanje vlasništva nad parcelom Srpske pravoslavne crkve, Grad Nova Gradiška se obvezao na izgradnju parkirališta i prilazne ceste prema pravoslavnom groblju gdje će se omogućiti obnova postojeće kapele ili izgradnja nove.

Komentari