Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća gradski su vijećnici donijeli odluku o smanjenju gradskih poreza. Kako je postojeća Odluka o gradskim porezima temeljena na odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, koji od stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima više ne uređuje predmetnu materiju, istu je bilo potrebno staviti izvan snage i predmetnu materiju regulirati novom Odlukom.

Predmetna Odluka bi tako regulirala materiju na način da nadalje ne predviđe odredbe o porezu na tvrtku, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Stopa poreza na potrošnju sa dosadašnjih 3% smanjuje na 1,5 %, u svrhu poreznog rasterećenja poduzetnika.

– To je priča o kojoj smo govorili cijelo vrijeme. Smanjujemo komunalni doprinos na osam kuna za sve proizvodne objekte u našem gradu, ne samo u Industrijskom parku. Dosada je u prvoj zoni cijena po kubnom metru iznosila 55 kuna, sada je smanjujemo na osam kuna. Početkom godine bilo je velikih problema oko porasta PDV-a na ugostiteljske usluge. Sada smanjujemo porez na potrošnju sa 3 na 1,5 % što će ugostiteljima omogućiti uštedu sredstava i ulaganje u nova radna mjesta – kaže gradonačelnik Vinko Grgić.

Komentari