Zemljište se u zakup daje na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Grad Nova Gradiška raspisao je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-a na novogradiškom području. Natječaj, kojim se nudi 38 livada, oranica, vinograda… je otvoren do 22. listopada.

Zemljište se u zakup daje na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta. Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati: ime/naziv adresu i OIB ponuditelja, katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda, ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda, gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i popis dokumentacije dostavljen uz ponudu.

Ono što valja napomenuti je da će, oni koji prođu na natječaju zakupninu plaćati na godišnjoj razini, s tim što se ona za prvu godinu zakupa plaća u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu do kraja prosinca tekuće godine. Navedeno je to u tekstu javnog natječaja koji se nalazi i u prilogu ovoga članka.

Pisane ponude zainteresirani trebaju poslati preporučeno poštom na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 35400 Nova Gradiška, s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države”. Javno otvaranje ponuda bit će održano najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, s tim da će konačnu odluku o izboru najpovoljnije ponude donijeti Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške na prijedlog Povjerenstva. 

NATJECAJ ZAKUP NG

Izvor: SBplus
Foto: Ilustracija

Komentari
Prethodni članakČak 500 najboljih nastavnika dobiva 10.000 kn bruto, ali dodjela će izgledati drugačije nego lani
Sljedeći članakMostovi u Brodsko-posavskoj županiji prema BiH bit će obnovljeni