Zaključak Stožera civilne zaštite Nova Gradiška donosimo u nastavku:

Komentari