Izmjenama Zakona o fiskalizaciji brisan je pojam “mali obveznik fiskalizacije” te su i ti obveznici ili tzv. paušalisti od 1. srpnja ove godine obvezni izdavati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, pa ih je Porezna uprava pozvala da o tome vode računa i prilagode se.

Izvor: Sbplus.hr, piše Poslovni dnevnik.

Obrtnici mogu odabrati paušalno oporezivanje dohotka ako ispunjavaju neke uvjete – nisu u sustavu PDV-a i ukupni im godišnji primici ne prelaze prag za obvezni ulazak u sustav PDV-a, a taj prag za 2017. iznosi 230.000 kuna.

Uz to, paušalno oporezivanje od ove godine mogu koristiti i trgovci i ugostitelji, ali uz knjige prometa oni moraju voditi i druge knjige i evidencije koje su propisane za njihovu djelatnost.

“Porezni obveznici koji trenutno provode fiskalizaciju putem uvezane knjige računa, dužni su od 1. srpnja 2017. godine postupak fiskalizacije izdavanja računa provoditi putem elektroničkih naplatnih uređaja sukladno članku 16. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12 i 115/16). Isto podrazumijeva da su putem uspostavljene Internet veze dužni svaki račun, koji se naplaćuje sredstvima koja se prema navedenom Zakonu smatraju gotovinom, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na ovjeru. Dakle, i postojeći obveznici fiskalizacije koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju paušalno, moraju se prilagoditi postupku fiskalizacije izdavanja računa na način da račune izdaju putem elektroničkih naplatnih uređaja”, podsjećaju iz Porezne uprave.