Ministarstvo poljoprivrede izradilo je Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija i ostalih oblika udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača kojim se nastoji unaprijediti dosadašnji zakonski okvir kojim se regulirao dio Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije u području proizvođačkih organizacija. Cilj detaljnijeg propisivanja pravila o proizvođačkim organizacijama u prvom redu je olakšavanje udruživanja proizvođača i kapacitiranja njihovih proizvođačkih organizacija sa ciljem stvaranja ekonomski održivih i konkurentnih organizacija u odnosu na njihovo trenutačno stanje. U fokusu je svakako i kvalitetnija priprema proizvođačkih organizacija za prijavu na natječaje za mjere Programa ruralnog razvoja, provedbu operativnih programa u sektoru voća i povrća u okviru Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća, a sve u svrhu učinkovitijeg korištenja financijskih sredstava Europske Unije i unaprjeđenja rada i poslovanja.
 
Ciljanim sektorskim intervencijama u budućem programskom razdoblju 2021. – 2027. koje će se provoditi i putem proizvođačkih organizacija, kao strukturiranih i tržišno orijentiranih proizvodnih jedinica, stvaraju se preduvjeti za povećanje domaće proizvodnje voća i povrća te njezine konkurentnosti u dijelu koji se prije svega odnosi na mala poljoprivredna gospodarstva, njihov položaj na i odnos prema tržištu. Udruživanje proizvođača u proizvođačke organizacije, poglavito malih poljoprivrednih gospodarstava, koja svojim količinama i tehnologijom proizvodnje nisu konkurentna na tržištu, predstavlja razuman i racionalan pristup rješavanju problematike održivosti poljoprivredne proizvodnje i ravnopravnijeg nastupa na tržištu, jamči postizanje ekonomske isplativosti proizvodnje pojedinog proizvođača, čemu u prilog ide i veliki broj primjera uspješnog poslovanja proizvođačkih organizacija u Europskoj uniji.
 
Novim pravilnikom dodatno su precizirane odredbe koje se tiču minimalnih uvjeta za priznavanje, kako bi novopriznate proizvođačke organizacije bile tržišno konkurentne i samoodržive u svom poslovanja. Dodatno su definirane određene statutarne odredbe kojih se proizvođačke organizacije moraju pridržavati, a tiču se demokratičnosti u donošenju odluka i nediskriminacije članova proizvođačke organizacije. Jedan od ključnih prioriteta pravilnika temelji se na stavljanju na tržište proizvoda članova proizvođačke organizacije, odnosno trženju putem proizvođačke organizacije što većeg obujma proizvodnje članova proizvođačke organizacije.  Pravilnik opisuje svrhu i karakter različitih oblika organiziranja proizvođača kao što su proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, sektorske organizacije, transnacionalne organizacije i njihova udruženja, a napravljene su i određene tehničke izmjene vezane uz postupak podnošenja Zahtjeva za priznavanje i tijeka procesa priznavanja te izvještavanja.
 
S ciljem unapređenja procesa te komunikacije obavijesti i novosti prema korisnicima, uspostavljena je e-mail adresa PO.HR@mps.hr na kojoj se mogu dobiti sve relevantne informacije vezane uz temeljna načela rada i poslovanja proizvođačkih organizacija. Također, u završnoj fazi nalazi se i izrada praktičnog Vodiča za proizvođačke organizacije, koji će korisnike voditi kroz postupak priznavanja proizvođačkih organizacija te mogućnosti prijave na otvorene natječaje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Planirano je održavanje niza regionalnih radionica, a više informacija o lokacijama i vremenu održavanja biti će objavljeno naknadno na stranici Ministarstva poljoprivrede i društvenim mrežama.   

Izvor/Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Komentari
Prethodni članakNa Goricama obilježena 29. obljetnica osnutka 3. satnije 3. bojne 3. gardijske brigade “Kune”
Sljedeći članakOpćina Staro Petrovo Selo: Na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom