Raspisan je natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja, redovitog preddiplomskog i diplomskog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima za:

djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

-djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

-hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

-djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

-djecu dragovoljca iz Domovinskog rata

-djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Natječaj je raspisan za školsku odnosno akademsku godinu 2019./2020. i otvoren je do 25.11.2019.g.

Pravo na potporu za obrazovanje tijekom REDOViTOG SREDNJOŠKOLSKOG obrazovanja imaju:-

– Kategorija A1-djeca smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja udovoljavaju uvjetima navedenog natječaja

-Kategorija B1-potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za izvrsnost

-Kategorija C1– potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike slabijeg socioekonomskog statusa

-Kategorija D-potpora za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Kategorija A2-potpora za obrazovanje tijekom REDOVITOG preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno inetegriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,kratkog stručnog studija,preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

-Kategorija B2-potpora za obrazovanje tijekom redovitog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izvrsnost.

-Kategorija C2-potpora za obrazovanje tijekom redovitog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za

studente slabijeg socioekonomskog statusa.

-Kategorija E- naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima

Sve navedene kategorije moraju ispunjavati uvjete za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje utvrđene raspisanim natječajem.

Mjesečni iznos potpore tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kn.

Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kn.

Naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija iznosi 6.000,00 kn.

Sve informacije u svezi raspisanog natječaja za dodjelu potpora za obrazovanje i obrasci mogu se dobiti u Područnoj jedinici MHB u Slav.Brodu, Stjepana Marjanovića 2, Centru za psihosocijalnu pomoć u Sl.Brodu,Stjepana Marjanovića 2 kao i u Centru za psihosocijalnu pomoć u Novoj Gradiški, a same informacije o natječaju se mogu dobiti pozivom na tel.br. Područne jedinice MHB i Centra za psihosocijalnu pomoć 035-447-363 svaki radni dan od 8-18h ili pozivom na tel.broj Centra za psihosocijalnu pomoć u Novoj Gradiški 035-362-154 od ponedjeljka do četvrtka od 15h-16h.

Komentari