Peti svibnja obilježava se u cijelom svijetu kao Međunarodni dan primalja. Ovaj dan obilježava se od 1992.godine te nam svake godine pruža priliku da se zahvalimo primaljama koje cijeli svoj radni vijek posvećuju pomaganju ženama u njezinim najtežim, najizazovnijim, a istovremeno najsretnijim trenucima u životu.

Cilj Međunarodnog dana primalja je da se podigne svijest o ulozi primalje u zajednici i njezinoj ključnoj ulozi prilikom rađanja djeteta, skrbi za majke i novorođenče.

Njezina podrška, utjeha i riječi motivacije najdragocjenija su pomoć koja ženi daje snagu da prođe kroz najteži i najvažniji posao; da na svijet donese novo biće. Zadatak primalja je biti uz ženu i olakšati joj trenutke u kojima je najosjetljivija, bodriti ju i dati joj savjete u daljnjoj brizi oko djeteta, a da u toj zahtjevnoj zadaći uspijevaju, svjedoče tisuće majki koje nikada ne zaboravljaju ime i lice primalja koje su bile uz njih.

Primalje, pa tako i naše koje rade u Općoj bolnici Nova Gradiška svakodnevno rade sa ženama i partnerice su im tijekom trudnoće, porođaja i babinja. Primalje na taj način imaju jedinstvenu priliku da se upoznaju sa ženama i izgrade s njima povjerljive odnose, a samim time primalje postaju važne članice obitelji i zajednice.

Drage primalje, izabrale ste posao koji je poziv i koji zahtijeva cjeloživotni angažman. Budite hrabre i zagovarajte ženska prava u vašim zajednicama. Ojačajte partnerske odnose sa ženama jer je to vitalni dio pružanja kvalitetne primaljske skrbi. Educirajte žene o njihovim pravima na informirani izbor, što uključuje trudnoću, fiziološki porođaj i planiranje obitelji.

Možda ovu godinu nećemo obilježiti u slavlju, druženju i edukaciji kao mnoge do sada, ali svakako je ovo prilika da se sjetimo svoje primalje i zahvalimo joj na skrbi koju nam je pružila.

Želimo svim primaljama sretan Međunarodni dan primalja!

Komentari