Svake godine ( od 1992.g) obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. listopada, a na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlja i uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije, a u partnerstvu sa ministarstvima zdravstva i organizacijama civilnog društva , diljem svijeta.

Slogan ovogodišnje teme Svjetskog dana mentalnog zdravlja je “Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja”.

Oko 20% djece i adolescenata u svijetu ima neki poremećaj vezan za mentalno zdravlje.Inače,oko polovice svih mentalnih poremaćaja, u općoj populaciji počinje prije 14. godine života. Psihijatrijski i neuropsihijatrijski poremećaji su među vodećim uzrocima invaliditeta kod mladih ljudi.

Nažalost, veliki broj psihičkih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji se ne prepozna na vrijeme niti se na vrijeme liječi (depresija, anksioznost, štetna uporaba alkohola i opojnih tvari,poremećaji prehrane,rizična ponašanja kao što su opasna vožnja i nezaštićen spolni odnos). Ipak, zemlje sa najvećim postotcima stanovništva, mlađeg od 19 godina, raspolažu sa najmanje resursa za mentalno zdravlje. Većina nerazvijenih i srednje razvijenih zemalja ima samo jednog dječjeg psihijatra na 1-4 milijuna stanovnika.

Veoma je bitno da se osmisle programi za mentalno zdravlje mladih u dobi od 14-18 godina, koji bi utjecali na jačanje samopouzdanja i samim tim, na smanjenje pojavnosti bolesti ovisnosti ( pušenje, alkoholizam, štetna uporaba psihoaktivnih supstancija, rizično ponašanje) kod mladih ljudi.

Zbog značaja mentalnog zdravlja djece i mladih i izazova sa kojima se suočavaju, ove je godine Svjetska zdravstvena organizacija, Svjetski dan mentalnog zdravlja posvetila toj temi, ističući značaj svih koji djeci mogu pružiti podršku, posebice roditelja i prosvjetnih djelatnika.

Unaprijeđenje mentalnog zdravlja i dalje ostaje najnerazvijenija oblast u sferi promocije zdravlja, bez obzira što postoji svijest da nema općeg zdravlja bez dobrog mentalnog zdravlja.

Autor:Krunoslav Ravlić, voditelj Psihijatrijski odjela
Opće bolnica Nova Gradiška / Foto:Ilustracija 

Komentari