Čovjek kojega danas u ovo vrijeme pandemije koronavirusa često spominju zdravstveni stručnjaci pozivajući se na njegove temelje javnoga zdravstva i socijalne medicine, Andrija Štampar dobar dio svoga života proveo je u Novoj Gradiški i pokrenuo niz mjera po pitanju poboljšanja zdravstvene struke i uvjeta u kojima su ljudi tada živjeli.

Akademik dr. Andrija Štampar rođen je 1. rujna 1888. godine u Brodskom Drenovcu, nedaleko od Nove Kapele. Završio je gimnaziju u Vinkovcima 1906. i studij medicine u Beču 1911. godine. Životni vijek proveo je radeći kao liječnik i organizator javnog zdravstva, specijalist higijene te socijalne medicine. U Novu Gradišku dolazi 1913. godine kao mladić, gdje radi kao općinski liječnik.

Obzirom da je novogradiška Posavina zbog blizine rijeke Save oduvijek bila izložena zaraznim bolestima (kolera, tifus, malarija, trahom, kozice i tuberkuloza), Štampar u to vrijeme razvija osnove za njihovo suzbijanje.

Na njegov poticaj grade se higijenski bunari, nazvani Andriji bunari, i predlaže isušivanje poplavljenih malaričnih područja u okolici naselja Stare Gradiške, Davora i Orubice.

Godine 1913. suzbija epidemiju kolere u Mačkovcu i 1915. u Davoru te epidemiju boginja u Novoj Gradiški. Inicijator je gradnje antimalaričnih stanica i antituberkulnznih dispanzera. Organizirao je niz edukativnih predavanja i zdravstvenih izložbi.

Veliki doprinos Andrije Štampara očituje se u poticanju izgradnje bolnice koja je otvorena 1929. godine, Dječje bolnice za tuberkulozu „Šumetlica“ (Državno lječilište Strmac).

Povodom 40. godišnjice bolnice na Strmcu, podignuta je bista Andrije Štampara, rad akademskog kipara Ante Starčevića. Prvotno je postavljena ispred današnje opće bolnice, a kasnije je premještena ispred Doma zdravlja.

Fotodokumentacija: (fond Šikić, Gradski muzej Nova Gradiška)

Na fotografijama: jutarnje umivanje djece u bolnici na Strmcu, igra malih bolesnika na strmačkom zraku, liječnici Higijenskog zavoda u posjetu Lječilištu Strmac, Andrijini bunari u današnjoj Ulici Miroslava Kraljevića u Novoj Gradiški (preko puta kina), antimalarična akcija u Orubici, dezinfektor Miško Kelher zaprašuje baru pariškim zelenilom u Orubici, Početak gradnje bolnice na Strmcu. U temelje ove bolnice ugrađena su imena liječnika: Andrije Štampara, Makse Benkovića, Koste Mladenovića, Berislava Borčića i prvog ravnatelja bolnice Petra Dojčanskog. – na lokaciji Gradski muzej Nova Gradiška.

Komentari