U cilju poboljšanja kadrovske situacije u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Brodsko-posavska županija te u cilju zadržavanja budućih liječnika na području Županije, BPŽ provodi poseban program stipendiranja studenata medicine. Županijske stipendije za studente medicine veće su i od državnih te iznose 1.500 kn mjesečno odnosno 15.000 kn za jednu akademsku godinu (10 mjeseci). Potpisani su ugovori o stipendiranju 38 studenata medicine s područja Brodsko posavske županije za što je u županijskom proračunu osigurano 570.000 kuna na godišnjoj razini.

Iako je bilo planirano stipendirati 35 studenata medicine, stipendije su dobili svi studenti (38) koji su se javili na natječaj BPŽ i predali potrebnu dokumentaciju. Ovim programom Brodsko posavska županija želi zadržati mlade buduće liječnike na području županije, a ujedno i riješiti sve veći nedostatak liječničkog osoblja u našim bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama.

 

Komentari