U četvrtak, 29. listopada 2020. godine održana je 27. sjednica Županijske skupštine Brodsko-posavske županije na kojoj su članovi Skupštine raspravljali o 14 točaka dnevnog reda.

S obzirom na epidemiološku situaciju, te izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, sjednica je održana u dvorani Kristal u Slavonskom Brodu u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH i epidemiološkim mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na samom početku sjednice članovi Županijske skupštine minutom šutnje odali su počast preminulom vijećniku gospodinu Vinku Kuzmiću.

Na ovoj sjednici Mandatno povjerenstvo podnijelo je izvješće o nastavku obnašanja dužnosti vijećnice Županijske skupštine Jelene Ivezić, izabrane s kandidacijske liste HDZ-a, HDSSB-a, HSP-a, HKS-a, SU-a, koja je predsjedniku Županijske skupštine, sukladno članku 79., stavak 7. Zakona o lokalnim izborima, podnijela zahtjev za nastavak obnašanja vijećničke dužnosti i istu nastavila obnašati osmog dana od dana dostave pisanog zahtjeva (16. listopada 2020. godine). Umjesto vijećnika Županijske skupštine Vinka Kuzmića kojem je, temeljem članka 80., stavak 1., točka 6. Zakona o lokalnim izborima mandat prestao smrću, ponovno je verificiran mandat zamjenici vijećnika Mihajli Šunić.

Vijećnici Županijske skupštine većinom glasova usvojili su Izvješće o radu župana za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine,  Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine s prijedlogom polugodišnjeg obračuna proračuna, Analizu poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2019. godini s dostupnim pokazateljima za 2020. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za distribuciju plina na području općina Gundinci, Velika Kopanica, Sikirevci i Slavonski Šamac.

– Stanje je izvrsno, mi imamo veće prihode nego što su  bili prihodi prošle godine u istom razdoblju. Ovo izvješće pokazuje sve pozitivne karaktere ovoga proračuna, što je dobro jer smo onda mogli napraviti privremeni rebalans proračuna koji će osigurati sredstva gospodarstvenicima za pomoć u njihovom radu. Oko 2 milijuna kuna namijenjeno je za gospodarstvenike, posebno za poljoprivrednike još milijun kuna uz nabavku opreme za testiranje na Covid-19. Covid je učinio i učinit će još do kraja godine svoje. Naravno da će biti pad u određenim djelatnostima, prijevozu, turizmu i ugostiteljstvu. Država, pa i županija, ulaže koliko može kako bi se sačuvala radna mjesta.’ – kazao je predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić.

Jednoglasno su doneseni, odnosno usvojeni sljedeći dokumenti: Informacija o aktivnostima u provedbi projekta u djelatnosti obrazovanja i kulture, Godišnje izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, Zaključak o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije na Odluku o odabiru za predmet nabave Testovi za RT PCR BD MAX – COVID19 – Detekcija dvije sekvence, Odluka o promjeni naziva Obrtničke škole Slavonski Brod, Zaključak o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod za preuzimanje obveza za nabavu dugotrajne imovine za potrebe prenamjene i opremanja Jedinice za moždani udar u Jedinicu intenzivnog liječenja za COVID-19 pozitivne pacijente i potpisivanje Ugovora.

Županijska skupština jednoglasno je dala suglasnost i na Prve izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu i Izmjene i dopune Plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije u 2020. godini, kao i na  Program rada i financijski plan Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2021. godinu. (Brodsko-posavska županija, ebrod.net)

Komentari