Blagdanom Bogojavljenja ili Sveta tri kralja zaključuje se središnji skup božićnih običaja. I taj je blagdan obilježen počimanjem što se očituje blagoslovom kuća. Prethodi mu blagoslov vode u crkvi. Nekoć se blagoslovljenom vodom škropilo po kući, staji, vrtu, polju, pčelinjaku itd. Uz taj dan je vezan i Sveta tri kralja sa zvijezdom, običaj ophoda tzv. zvjezdara, trojice dječaka koji su odjeveni kao tri “kralja” s rasvijetljenom zvijezdom. U tom običaju su prisutne kolede pa zvjezdari pjevaju božićne pjesme, ali i pjesme kojima se želi duhovno i materijalno dobro ljudima. Naravno, i ti ophodi su povezani s darivanjem čestitara. Kršćansko značenje blagoslova domova temelji se na božićnoj istini da se je Bog udomio na zemlji. Svećenik započinje blagoslovnu molitvu zazivom: “Mir kući ovoj i svima koji prebivaju u njoj!”.

Opis Obi­čaja iz Mono­gra­fije KUD-a „Drežnik“ :

Sta­rije bi se osobe uoči Tri kra­lja spre­male u vezene ponjave da ih nitko ne pre­pozna. Oko ponoći bi kre­nule kroz selo, sa sobom bi nosile crk­veno zvonce i svi­jeću ili fenjer. Pod sva­kim bi pro­zo­rom stali i zapje­vali božićnu pjesmu.

Tri kra­lja jahahu s oni sun­čani stran

Tri dara nošahu smir, zlato, tamijan

Marija dje­vica sinka poro­dila, u jasle na slamu položila

O blago dje­tešce moj Isuse mali, što ćemo od zime u pro­dr­toj štali

Tko će nas obići tko li nas pomoći tko će nas moj sinko ovdje ugrijati

I dok su tri kra­lja pje­vala pje­smu pod pro­zo­rom, netko od uku­ćana je otvo­rio pro­zor i daro­vao ih nov­cem. Pje­vale su cijelu noć do jutra dok nisu obišle cijelo selo. Novac su podi­je­lile na način da se dio novca daro­vao za potrebe crkve. Na jutar­njoj misi na sv. Tri kra­lja sve­će­nik je navi­jes­tio da je to pok­lon od triju kra­ljeva iz Drež­nika. I tako iz godine u godinu da se ovaj lijepi obi­čaj ne bi zaboravio.

O običajima u Drežniku uz blagdan Sveta tri kralja, 5. siječnja 2014. godine snimljen je dokumentarni film. Snimalo se u izvorno i auten­tično vri­jeme kada se i događa ophod­nja kraljeva.

 

 

Komentari
Prethodni članak301 javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i u pripremi još 69
Sljedeći članakDanas je blagdan Sveta tri kralja