37-ero novih obrtnika s područja Brodsko posavske županije ove  godine, tijekom veljače i  svibnja položilo je majstorski ispit kojim su stekli uvijet za dobivanje diplome majstora- obrtnika. Bogatiji smo za 13 majstora frizera,  tri automehaničara, mesara, natkonobara, vodoinstalatera / instalatera grijanja i klimatizacije,  dva elektro instalatera, plinoinstalatera, pekara, stolara,  jedanog tapetara, zidara, kuhara i krojača ženske odjeće koji će se bez obzira na teške uvijete poslovanja uhvatiti u koštac s novim izazovima jer situacija u obrtništvu je dotakla gotovo dno. Pokazetelj tomu je i gotovo prepolovljeni broj obrtnika na području Brodsko- posavske županije kojih je prije nešto manje od deset  godina bilo oko 10 tisuća a danas ih je oko 6 tisuća, rekao je Stjepan Bošnjaković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo naglašavajući da vjeruje u bolje sutra ovog za zajednicu bitnog segmenta gospodarstva.

“Riječ je o obrtnim zanimanjima u kojima obrtnici već neko vrijeme imaju ili vlastite obrte ili pak rade kod nekog obrtnika. Njihovo iskustvo rada u struci od presudne je važnosti, jer morate imati najmanje tri godine stručnog radnog iskustva kako biste pristupili polaganju majstorskog ispita. Na ova dva roka, dakle u veljači i u svibnju ukupno se u Obrtničku komoru za polaganje prijavilo 47 obrtnika, njih 37 je ispit položilo, od čega je 24 muškaraca i 13 žena. Uglavnom su to mlađi ljudi, od 30 do 40 godina. Treba istaknuti da je nekoliko njih već nakon nekoliko dana od položenog majstorskog ispita dobilo bolji posao u Njemačkoj. Hrvatska majstorska diploma priznata je u svim zemljama EU i uz dodatnu verifikaciju dokumenta možete ostvariti sve beneficije kao majstora u cijeloj EU, jednako kao i u Hrvatskoj“ naglasila je Tatjana Tijan iz Obrtničke komore Brodsko posavske županije i izrazila nadu da naši mladi obrtnici ipak neće otići u Njemačku, nego da će uspjeti u Hrvatskoj. Ovogodišnja generacija „novopečenih“ majstora obrtnika odlikuje se naime time što su pristupili majstorskom ispitu kako bi se usavršavali i napredovali u već višegodišnjoj karijeri, za razliku od prijašnjih generacija u kojima je većina na taj način nastojala riješiti pitanje egzistencije.
Majstorske diplome novim majstorima svoga zanata  uručila je predsjednica Obrtničke komore Brodsko posavske županije Jelena Ivaniš.

Izvor: OVDJE

no images were found

Komentari