Održana je završna konferencija projekta Znanjem do promjena, bio je to još jedan od projekata koji promovira rad udruga i njihovoga djelovanja u jedinicama lokalne samouprave, LAG Posavina ostvario je suradnju sa 7 udruga koje djeluju na području LAG-a.

Kako je istaknuto na jučerašnjoj konferenciji projekta održanoj u Lužanima, ciljevi projekta Znanjem do promjena su doprinijeti razvoju civilnog društva i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva kroz povećanje kompetencija i znanja članova i predstavnika istih, u svrhu njihovog kvalitetnijeg rada, razvoja i napretka u poslovanju kao i učinkovitijem provođenju aktivnosti na području LAG-a Posavina.

Uvodnu riječ su održali Željka Čorak, voditeljica LAG-a Posavina te voditeljica projekta Andrea Pavelić Vukelić, koja je predstavila opće podatke o projektu, ciljeve projekta i partnere na projektu.

Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Naziv projekta: Znanjem do promjena

Kodni broj: UP.04.2.1.11.0090

Korisnik: Lokalna akcijska grupa Posavina

Razdoblje provedbe projekta: 19.04.2022. – 19.04.2023.

Vrijednost projekta: 50.169 EUR

321.299,51 kn iz Europskog socijalnog fonda 85%
56.699,91 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%

• 10 predstavnika OCD-a educirano u području računovodstva neprofitnih organizacija civilnog društva te zakonodavnog okvira za
• 20 zaposlenika i/ili volontera ojačano i unaprijeđeno za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja
• na volonterski rad potaknuto 70 volontera
• ojačani kapaciteti članova OCD-a (15) na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama

– “Cilj projekta je doprinijeti razvoju civilnoga društva i ojačati kapacitete organizacija civilnoga društva kroz povećanje kompetencija i znanja članova i predstavnika istih, u svrhu njihovog kvalitetnijeg rada, razvoja i napretka u poslovanju kao i učinkovitijem provođenju aktivnosti na području Lokalne akcije grupe Posavina. Ciljana skupina su organizacije civilnoga društva na području LAG-a Posavina. Kroz volonterske akcije pokazali smo kolika je važnost tih udruga civilnog sektora u ruralnim dijelovima, njihove djelatnosti izlaze iz okvira i doprinose nekom boljem životu u općinama u kojima djeluju i daju primjer mladim generacijama kako rad za zajednicu kroz volonterske udruge može poboljšati kvalitetu života u ruralnim sredinama,”– istaknula je Čorak.

 

Komentari
Prethodni članakNovogradiški Dom kulture organizira dramske radionice za djecu
Sljedeći članakSutra u kinu akcijski film Tri mušketira