Medicinske sestre i primalje čine više od polovice radne snage u zdravstvu i pružaju usluge počevši od promocije i prevencije do liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi tijekom cijelog našeg života – od rođenja do smrti.

U ovoj Međunarodnoj godini medicinskih sestara i primalja, Svjetski dan zdravlja 2020. godine ima za cilj skrenuti pozornost javnosti na vitalnu ulogu koju one igraju u pružanju kvalitetne zdravstvene i socijalne skrbi pod sloganom “Podržite medicinske sestre i primalje”. Kampanja će se koristiti za pokretanje djelovanja i poticanje investiranja za jačanje kapaciteta medicinskih sestara i primalja.

Ciljevi kampanje za Svjetski dan zdravlja jesu:

• potaknuti u javnosti poštovanje za rad medicinskih sestara i primalja i ulogu koju igraju u pružanju zdravstvene i socijalne skrbi;

• povećati vidljivost i značaj medicinskih sestara i primalja unutar radne snage u zdravstvu;

• katalizirati podršku i ulaganja u medicinske sestre i primalje.

Poduzmite nešto – što možete učiniti

Kao kolega zdravstveni djelatnik
• Prepoznajte ulogu medicinskih sestara i primalja u multidisciplinarnim zdravstvenim i socijalnim timovima.
• Osigurajte da njihove profesionalne procjene budu uzimane u obzir i da su uključene u donošenje odluka.

Kao tvorci regulative
• Ciljano investirajte u obrazovanje i zapošljavanje medicinskih sestara i primalja kako bi univerzalna zdravstvena pokrivenost (UHC) svugdje postala stvarnost.
• Ojačajte vodeću ulogu i utjecaj medicinskih sestara i primalja, što će rezultirati poboljšanjem zdravstvenih usluga.
• Poduzmite korake za poboljšanje baze podataka o radnoj snazi ​​kako biste bolje usmjerili resurse i unijeli promjene tamo gdje su najpotrebnije.

KLJUČNE PORUKE

Jačanje sestrinstva i primaljstva – i osiguravanje da medicinske sestre i primalje rade u punom potencijalu – jedna je od najvažnijih odrednica u pravcu postizanja univerzalne zdravstvene pokrivenosti i poboljšanja zdravlja širom svijeta.

Međutim, medicinske sestre i primalje prečesto su podcijenjene i onemogućene da ostvare svoj istinski potencijal. U 2020. godini želimo osigurati da sve medicinske sestre i primalje rade u odgovarajućem radnom okruženju, s pristupom odgovarajućoj opremi i resursima, gdje su sigurne, primaju pravednu naknadu i imaju pristup kontinuiranom profesionalnom razvoju. Naš je cilj pružiti pomoć medicinskim sestrama i primaljama u pružanju integriranih zdravstvenih usluga usmjerenih na ljude, radi osnaživanja ljudi za brigu o vlastitom zdravlju.
Educiranje i osposobljavanje medicinskih sestara i primalja prema međunarodnim standardima i na razini diplome dobro je ulaganje. To poboljšava zdravstvene rezultate i povećava kvalitetu skrbi i zdravlja za sve.

Kroz ciljana ulaganja u sestrinstvo i primaljstvo, zemlje mogu postići trostruki utjecaj poboljšanja zdravlja, promičući ravnopravnost spolova i podržavajući gospodarski rast.

Pet ključnih područja ulaganja u sestrinstvo i primateljstvo

• Uložiti više u usluge koje pružaju medicinske sestre i primalje, što će medicinskim sestrama i primaljama omogućiti da rade s punim potencijalom.
• Primalje i medicinske sestre učiniti ključnima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući pružanje usluga.
• Poduprijeti medicinske sestre i primalje u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti.
• Zaposliti više medicinskih sestara u svim područjima skrbi.
• Uložiti u vodeću ulogu sestara i primalja.

KLJUČNE ČINJENICE

Na svjetskoj razini, 70% zdravstvene i socijalne radne snage čine žene. Medicinske sestre i primalje čine veliki dio toga.
Medicinske sestre i primalje igraju ključnu ulogu u brizi za ljude posvuda, uključujući i u razdobljima epidemija, u osjetljivim okruženjima i u ratovima.

Postizanje zdravlja za sve ovisit će o dovoljnom broju dobro obučenih i obrazovanih i adekvatno podržanih medicinskih sestara i primalja, koji primaju plaću i priznanje razmjerno uslugama i kvaliteti skrbi koju pružaju.
Medicinske sestre i primalje imaju odnos s pacijentima koji se temelji na povjerenju; poznavanje cjelovite slike nečijeg zdravlja pomaže poboljšati njegu i štedi sredstva. One također poznaju tradicije, kulture i običaje svojih zajednica, što ih čini nezamjenjivima za vrijeme epidemije ili drugih kriznih situacija.

Pet ključnih područja ulaganja:

1. Ubrzati ulaganja u obrazovanje medicinskih sestara i primalja
2. Zaposliti više medicinskih sestara
3. Uložiti u voditeljske vještine medicinskih sestara i primalja
4. Učiniti primalje i medicinske sestre srcem primarne zdravstvene zaštite
5. Podržati medicinske sestre i primalje u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti

Priredila: prof.dr.sc. Antoinette Kaić-Rak, voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH

Komentari