Ulaskom u jedinstveni europski carinski prostor od 1. srpnja za građane RH prestaju sve carinske formalnosti na granicama sa Slovenijom i Mađarskom. Od drugih novina: ukidaju se dosadašnje povlastice civilnim invalidima za uvoz automobila a hrvatskim braniteljima za uvoz opreme. Na rabljene automobile nema PDV-a, za nove avione, brodove i automobile (ako imate novca) PDV se plaća u RH. Trošarine se izjednačavaju sa EU trošarinama – trošarine dizela poskupljuju za 10 lipa po litri a kerozina za 24 lipe, ostale trošarine: nešto gore – nešto dolje. Za EU šoping nema carinske kontrole niti carine, kao do Zagreba i natrag.

Od 1. srpnja Hrvatska je u novom carinskom, poreznom i financijskom  sustavu.

 

CARINSKI SUSTAV

 

Šoping za osobne potrebe preko administrativne hrvatske granice u bilo kojoj EU zemlji od 1. srpnja smatra se “domaćim” prometom – za državljane RH nema nikakve carinske kontrole niti carinskih davanja. Carinski nadzor i davanja nastavljaju se na granicama sa inozemstvom: Srbijom, BiH i Crnom Gorom a prava i obaveze kod uvoza-izvoza ravnaju se  prema carinskim zakonima EU (Uredba EU broj 1186/2009).

 

Za uvoz robe za osobne potrebe iz inozemstva (bez plaćanja carine, trošarina i PDV-a) za građane RH povećavaju se dosadašnji limiti, i to na robu za osobne potrebe u vrijednosti do 300 eura dnevno (po putniku) a ako dolaze  u pomorskom ili zračnom prometu nema davanja na robu u vrijednosti do 430 eura dnevno. 

 

Za unošenje trošarinske robe iz zemalja EU u Hrvatsku, ali samo za osobne potrebe, nema davanja ako je riječ o sljedećim količinama: 

 

– 800 komada cigareta,
– 400 komada cigarilosa,
– 200 komada cigara,
– 1,0 kilogram duhana za pušenje,
– 10 litara jakog alkoholnog pića,
– 20 litara međuproizvoda,
– 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina,
– 110 litara piva.

 

Za ostale novine iz EU carinskog sustava koji se već primjenjuje  pogledajte ovdje.

 

POREZNI SUSTAV

 

U načelu, politiku oporezivanja određuju samostalno države cčlanice, te je na razini EU-a usklađen samo onaj dio poreza koji je vezan uz jedinstveno trzžisšte kako bi svi gospodarski subjekti diljem EU-a imali ravnopravne uvjete u tržisšnoj utakmici. Obveza usklađivanja s pravnom stecčevinom postoji na podrucčju neizravnih poreza, tj. poreza na dodanu vrijednost te trošarina na energente, duhanske proizvode i alkoholna pića.

 

Za te proizvode određuju se minimalne stope poreza, u interesu poštenog tržišnog natjecanja. U pogledu PDV-a, minimalna stopa ovog poreza postavljena je na 15%, a države članice mogu na određene isporuke dobara ili usluga primjenjivati jednu ili dvije snižene stope koje ne smiju biti manje od 5%

 

Nakon ulaska u EU, Hrvatskoj je dozvoljeno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2014. godine u kojem se građevinsko zemljište oslobađa plaćanja PDV-a. Također, Hrvatska može nastaviti sa nižim trošarinama na cigarete do kraja 2017. Isto tako, Hrvatskoj je dozvoljeno izuzeće za registracijom obveznika plaćanja PDV-a u iznosu manjem od 35.000 eura te je dozvoljeno izuzeće od plaćanja PDV-a za međunarodni prijevoz putnika.

 

Ako mislite kupovati nekretninu bilo gdje u EU, za građane RH vrijede ista pravila kao i za državljane drugih članica EU. Ako kupujete rabljeni autobil u zemljama EU nema plaćanja PDV-a, pod rabljenim automobilom smatra se auto koji je star najmanje 6 mjeseci sa kilometražom većom od 6000 km (k’o nov).

 

Za porezne novine pogledajte ovdje.

 

FINANCIJSKI SUSTAV

O prenošenju novaca preko granice


Građani mogu preko državne granice prenositi gotovog novca i čekova bez ograničenja u iznosu, s tim da ako prenose 10.000 eura ili više ili protuvrijednost tog iznosa moraju prijaviti cariniku radi davanja podataka sukladno propisima za sprječavanje pranja novca (Zakon o deviznom poslovanju)


O otvaranju računa u bankama u inozemstvu


Građani mogu slobodno otvarati račune u bankama u inozemstvu u cilju štednje i/ili obavljanja transakcija po tom računu (Zakon o deviznom poslovanju).

O uzimanju kredita kod banaka u inozemstvu


Građani se mogu slobodno zaduživati (uzimati kredite) kod banaka u inozemstvu (Zakon o deviznom poslovanju)

O kupovanju deviza na inozemnom tržištu


Građani mogu obavljati kupoprodaju deviza na inozemnom deviznom tržištu (Zakon o deviznom poslovanju).

 

Dalje, izjednačuju se osiguravateljske premije za muškarce i žene (nema diskriminacije po spolu) ; najniže osigurane svote osiguranja u prometu povećavaju se višestruko. Za ove i druge detalje novog financijskog sustava pogledajte ovdje.

 

Sretno!

Autor: Saša Radivojević

Komentari
Prethodni članakI Nova Gradiška službeno dio Europe / foto
Sljedeći članakBaseball kamp u Novoj Gradiški privukao veliki broj djece (foto)