Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz projekt Održivi razvoj lokalne zajednice odobrilo je Općini Stara Gradiška sufinanciranje projekta izgradnje toplovoda u iznosu od 500.000, kn . Odobrena financijska sredstva biti će dovoljna za izgradnju 200 m’ toplovoda te se nakon završetka ove faze očekuje priključenje Osnovne škole koja trenutno kao energent za topllinsku energiju koristi lož ulje.. Planira se da bi radovi mogli započeti sredinom ljeta. Izgradnja toplovoda otvara i dodatne mogućnosti korištenja topline u tehnološke svrhe ( sušenje , povrtlarstvo) . Općina Stara Gradiška je spremna podržati sve inicijative kao bi se na što učinkovitiji način iskoristila toplinska energija koja će biti na raspolaganju.

Foto: Ilustracija.

Komentari