Temeljem Zakona o sportu, radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinica lokalne i područne samouprave osnivaju se sportske zajednice.Članovi sportskih zajednica u općini su pravne osobe iz sustava sporta.

Članovi sportskih zajednica mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom.Na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se osnovati samo jedna sportska zajednica.Programe javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže sportska zajednica.

– Ovim putem obavještavamo sve udruge u sportu na području Općine Rešetari, a kako bi se ostvarilo financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja Općine Rešetari za 2021. godinu, da na vrijeme međusobno stupe u kontakt se organiziraju u sportsku zajednicu pri nadležnom uredu državne uprave, a prema pravilima Zakona o udrugama, jer u protivnom Općina Rešetari neće niti u mogućnosti financirati programe i projekte udruga u sportu s područja Općine Rešetari za 2021. godinu – ističe načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Komentari