Općina Rešetari je s 01.01.2017. godine preuzela od Hrvatskih voda poslove dostave rješenja s obračunom naknade za uređenje voda i poslove naknade za uređenje voda. Iznos naknade za uređenje voda naplaćivat će se zajedno s komunalnom naknadom putem jedinstvene uplatnice od iduće godine, a ove godine naplata se vrši odvojeno zbog kašnjenja u preuzimanju potrebnih podataka i rada na reviziji iste, tako da će uplatnice i rješenja uz iznos komunalne naknade sadržavati i zasebno iskazan iznos, obračunske elemente i način obračuna naknade za uređenje voda, ako se suprotno rečenom ne uvede porez na nekretnine koji će obuhvatiti komunalnu naknadu. Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada, naplaćuje se naknada za uređenje voda, a obračunava se prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade.
Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik nekretnine ili drugi zakonski posjednik ili korisnik nekretnine. Osnovice za obračun naknade za uređenje voda je četvorni metar (m2). Visina naknade određena je Uredbom o visini naknade za uređenje voda. Važno je naglasiti kako se ne radi o novoj obvezi plaćanja, kako mnogi naglašavaju u javnosti, niti su se povećali troškovi kućanstvima ili poslovnim subjektima. Obveznici plaćanja naknade su do sada plaćali izravno Hrvatskim vodama zasebnim uplatnicama.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnog vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnog vodnog dobra.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, mještani se mogu obratiti stručnim službama Općine Rešetari koji provode naplatu naknade.

Foto: Ilustracija

Komentari
Prethodni članakMAMURNI KUMOVI 2 PETAK, 25. 8. U 20, 00 SATI DOM KULTURE
Sljedeći članakTraži se!