Općina Rešetari jedna je od onih jedinica lokalne samouprave koja izuzetno skrbi za zdravlje svojih mještana pa tako svake godine proračunskim sredstvima pomaže i oprema zdravstvene ambulante doktorice Arlen Car i Vesne Mesić i time značajno podiže razinu zdravstvene zaštite mještana općine Rešetari.

Ulaganje u zdravstvenu zaštitu nastavlja se po drugi puta u ovoj godini. Tako su na zahtjev timova opće medicine načelnik općine Zlatko Aga i predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković uručili novu elektronsku medicinsku vagu vrijednosti 5.500,00 kn koja će dobro doći u ispostavljanju točne dijagnoze liječnika prema pacijentima, kao i prikupljanju vrijednosti težine i visine pacijenata.

Timovi opće medicine tj. doktorica Arlen Car zahvalila se čelnim ljudima općine Rešetari na pomoći u opremanju ambulanti i suradnji oko zdravstvene zaštite mještana općine Rešetari.

 

Komentari