Još jedno naselje u Općini Rešetari dobiva kanalizaciju. Nakon što je postavljena kanalizacija u Adžamovcima te se rade priključci, u Bukovici je u završnoj fazi izgradnje sa priključcima, započeli su radovi u naselju Gunjavci, a sada i u Zapolju.

Kanalizacija će se u okviru EU projekta aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari postaviti u Zapolju što gravitacijskih što tlačnih cjevovoda od 250mm – 2493 m, 300mm – 2370 m, 90mm – 2370 m kao i četiri crpne stanice CS Zapolje 1- 4,18 l/s, CS Zapolje 2 – 3,94 l/s, CS Zapolje 3 – 4,10 l/s i CS Zapolje 4 – 4,35 l/s.

Shodno činjenici da Zapolje ima 380 stanovnika, za iste će biti osigurano 122 priključka i to besplatno na gravitacijsku mrežu tj. priključak koji fizički ulazi 1 m u česticu vlasnika domaćinstva.

Ukupna vrijednost radova za naselje Zapolje iznosi 5.673.291,00 kn. Investicijski trošak sustava javne odvodnje po priključku iznosi 37.386,00 kn/ priklj. Investicijski trošak sustava javne odvodnje po stanovniku iznosi 11.994,00 kn/st.

Cilj projekta je podizanje standarda življenja, da se zadrže mladi u ovome kraju kao i put za otvaranje novih radnih mjesta.

Izvor: OVDJE

Komentari