Općina Rešetari i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor o sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ugovor je sklopljen temeljem prijave Općine Rešetari na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a u sklopu navedenog bit će nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike te kućne kompostere.

Slijedeći korak u realizaciji nabave spremnika je prijava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao jedinog prihvatljivog prijavitelja, na Ograničeni poziv za nabavu spremnika koji će se objaviti u sklopu Operativnog programa Europske unije „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”. Naime, Fond će izvršiti prijavu u ime svih jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koje su ispunile uvjete Poziva i iskazale interes.

„Problemi vezani uz otpad nisu novi, oni su samo s razvojem velikih naselja i industrijalizacijom postali veći i teže rješivi, pa ovom objavom aktivnosti želimo ukazati na česte upite zadnjih dana pojedinaca što učiniti. Treba imati na umu da svaka promjena polazi od nas samih, odnosno naših obitelji. Bitno je primijeniti dobre načine razvrstavanja otpada, stoga naša nastojanja idu u cilju uspostave kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa” naglasilo je Općinski načelnik Zlatko Aga.

Procijenjen ukupan iznos nabave spremnika za Općinu Rešetari iznosi nešto manje od 500.000,00 kuna, od čega Općina snosi 15%. Cilj ovog poziva je uspostava kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Za naglasiti je i da je Općina Rešetari aplicirala prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i izgradnju reciklažnog dvorišta u sklopu Operativnog programa Europske unije „Konsekvetnost i kohezija 2014-2020.” te se ove jeseni očekuje pozitivna odluka po kandidiranim projektima kao i provedbi pripreme javne nabave, a potom i izgradnje.

Za naglasiti je da je Općina donijela i sve akte što je Zakonom o gospodarenju otpadom bila dužna donijeti, te pomno planira sve aktivnosti provedbe koje je dužna uspostaviti tijekom 2018. godine, u suradnji s tvrtkom Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška s kojom JLS-e provodi gospodarenje komunalnim otpadom na svom teritoriju.

Izvor: Općina Rešetari
Foto: Ilustracija 

Komentari